Om Glycorex

Glycorex har utvecklat en världsunik nanoteknologi som specifikt selekterar och avlägsnar antikroppar i blodet. Metoden har öppnat upp för revolutionerande nya lösningar inom transplantationsområdet, behandling av autoimmuna sjukdomar, stamcellstransplantationer och effektiv hantering av blodgivarblod.

Dokumenterade hälsoekonomiska effekter

Sedan den första transplantationen 2001 har fler än 5000 njurtransplantationer genomförts med Glycorex teknologi och de medicinska resultaten har presenterats i över 60 artiklar i ansedda medicinska tidskrifter. Glycorex teknologi innebär inte bara att liv kan räddas och patienters livskvalitet förbättras, den har också mycket positiva hälsoekonomiska effekter. Varje genomförd njurtransplantation sparar cirka 150 dialysbehandlingar per år, vilket innebär att de närmare 5000 njurtransplantationerna som genomförts efter Glycosorb® ABO-behandlingar, kan uppskattas spara över 700 000 dialysbehandlingar per år.

 

Glycorex bidrar till att häva komplikationer vid stamcellstransplantationer

Ytterligare ett intressant område, som Glycorex är aktivt inom, är stamcellstransplantationer. Efter en stamcellstransplantation är det viktigt att de transplanterade stamcellerna får mogna och bilda nya friska blodceller. När stamcellerna har delat sig och mognat kan de bilda i princip alla blodets celler. Glycorex lösningar bidrar i detta sammanhang att häva de komplikationer som kan uppstå kring bildandet av röda blodkroppar.

 

Glycorex expanderar till nya områden

Glycorex går nu in i en expansiv fas med utveckling nya lösningar och behandlingar baserade på företagets unika teknologiplattform. Glycorex har nyligen lanserat en lösning för behandling av blodgivarblod som innebär att all blodplasma som produceras vid blodgivarcentraler kan ges till samtliga patienter – oavsett blodgrupp. Förbättringarna i logistik, säkerhet och tillgänglighet blir på detta sätt betydande.

Företaget utvecklar också nya behandlingsformer för svåra autoimmuna sjukdomar. Närmast lansering ligger en specifik behandling av reumatoid artrit (RA) – en sjukdom som drabbat cirka fem miljoner människor i Europa. Inom bolagets forsknings- och utvecklingsarbete finns dessutom andra intressanta projekt för att bredda produktportföljen ytterligare.

Genom att expandera produkterbjudande och intensifiera marknadsarbete har Glycorex ambitionen att skapa förbättrade behandlingsmöjligheter för patienter världen över och därmed skapa stora medicinska och finansiella värden.

Historia

2020

 • Glycosorb® UBP för framtagning av universell blodplasma CE-märks i juni och lansering påbörjas.
 • Inom reumatoid artrit (RA)-projektet genomförs biokompatibilitetsstudier som banar väg för klinisk studie på RA-patienter.

2019

 • Glycosorb® ABO levereras till ett hjärtcentrum i Hongkong.
 • Första blodgruppsinkompatibla levertransplantationen med Glycosorb® ABO i Mexiko.
 • UBP-produkten färdigutvecklad och presenterad på kongress i USA.

2018

 • Första transplantationen i Mexiko.

2017

 • Genombrott inom hjärttransplantationer på barn. Behandlingsresultat publicerade.

2015

 • Utmärkta långtidsresultat publiceras av svenskt respektive tyskt centra.

2011

 • Första transplantationerna i Kanada, Indien och Malaysia.

2008

 • Första transplantationen i Asien (Singapore).

2003

 • Första transplantationen utanför Sverige genom¬förs i Belgien.

2001

 • Notering på NGM Equity.
 • Första transplantationen (Sverige).
 • Kliniskt godkännande i EU.

1996

 • Bolaget grundas och verksamheten startas på Ideon Science Park i Lund.

Scheelevägen 27 | SE-223 63 Lund, Sverige

Telefon: +46 46 286 52 30  | Telefax: +46 46-286 52 39
E-post: info@glycorex.com

Org.nr: 556519-7372

© 2022 Glycorex Transplantation Aktiebolag (Publ). Bolagets styrelse har sitt säte i Lund. Alla rättigheter förbehålls.