Om Glycorex

Glycorex har utvecklat en världsunik nanoteknologi som specifikt selekterar och avlägsnar antikroppar i blodet. Metoden har öppnat upp för revolutionerande nya lösningar inom transplantationsområdet, behandling av autoimmuna sjukdomar, stamcellstransplantationer och effektiv hantering av blodgivarblod.

Dokumenterade hälsoekonomiska effekter

Sedan den första transplantationen 2001 har fler än 6000 njurtransplantationer genomförts med Glycorex teknologi och de medicinska resultaten har presenterats i över 60 artiklar i ansedda medicinska tidskrifter. Glycorex teknologi innebär inte bara att liv kan räddas och patienters livskvalitet förbättras, den har också mycket positiva hälsoekonomiska effekter. Varje genomförd njurtransplantation sparar cirka 150 dialysbehandlingar per år, vilket innebär att de närmare 6000 njurtransplantationerna som genomförts efter Glycosorb® ABO-behandlingar, kan uppskattas spara över 900 000 dialysbehandlingar per år.

 

Glycorex bidrar till att häva komplikationer vid stamcellstransplantationer

Ytterligare ett intressant område, som Glycorex är aktivt inom, är stamcellstransplantationer. Efter en stamcellstransplantation är det viktigt att de transplanterade stamcellerna får mogna och bilda nya friska blodceller. När stamcellerna har delat sig och mognat kan de bilda i princip alla blodets celler. Glycorex lösningar bidrar i detta sammanhang att häva de komplikationer som kan uppstå kring bildandet av röda blodkroppar.

 

Glycorex expanderar till nya områden

Glycorex går nu in i en expansiv fas med utveckling nya lösningar och behandlingar baserade på företagets unika teknologiplattform. Glycorex har nyligen lanserat en lösning för behandling av blodgivarblod som innebär att all blodplasma som produceras vid blodgivarcentraler kan ges till samtliga patienter – oavsett blodgrupp. Förbättringarna i logistik, säkerhet och tillgänglighet blir på detta sätt betydande.

Företaget utvecklar också nya behandlingsformer för svåra autoimmuna sjukdomar. Vårt huvudfokus ligger på behandling av reumatoid artrit (RA) – en sjukdom som drabbat cirka fem miljoner människor i Europa. Inom bolagets forsknings- och utvecklingsarbete finns dessutom andra intressanta projekt för att bredda produktportföljen ytterligare.

Genom att expandera produkterbjudande och intensifiera marknadsarbete har Glycorex ambitionen att skapa förbättrade behandlingsmöjligheter för patienter världen över och därmed skapa stora medicinska och finansiella värden.

Historia

2022             

 • Första lungtransplantationen på barn med Glycosorb® ABO och GOSH-metoden genomförs i Spanien.
 • Positiva resultat erhålls från den första utvärderingen på trombocytkoncentrat genomförd i Storbritannien.

2021             

 • Utmärkta resultat från två studier med långtidsuppföljning av transplantationer med Glycosorb® ABO publiceras, levertransplantationer från avliden givare och hjärttransplantationer på barn.
 • Utmärkta resultat för Glycorex produkt vid framtagning av universell blodplasma presenteras på fyra transfusionskongresser.

2020             

 • CE-märkning av Glycorex produkt för framtagning av universell blodplasma.
 • Biokompatibilitetsstudier inom reumatoid artrit-projektet genomförs.
 • Utmärkta resultat från användning av Glycosorb® ABO vid stamcellstransplantationer publiceras.

2019             

 • Glycorex produkt för framtagning av universell blodplasma presenteras på kongress i USA.

2018             

 • Första transplantationen med Glycosorb® ABO i Latinamerika (Mexiko).

2017             

 • Metod utvecklad på barnsjukhuset GOSH i Storbritannien för att underlätta blodgruppsinkompatibla hjärttransplantationer på barn med Glycosorb® ABO publiceras, GOSH-metoden.

2015             

 • Utmärkta resultat från långtidsuppföljning (upp till 10 år) av njurtransplantationer med Glycosorb® ABO publiceras av svenskt respektive tyskt centra.

2011             

 • Första transplantationen med Glycosorb® ABO i Nordamerika (Kanada).

2008             

 • Första transplantationen med Glycosorb® ABO i Asien (Singapore).

2005             

 • Första transplantationen med Glycosorb® ABO i Oceanien (Australien).
 • Första hjärttransplantationen på barn med Glycosorb® ABO (Sverige).

2003             

 • Första levertransplantationen med Glycosorb® ABO (Belgien).

2001             

 • Glycorex noteras på NGM Equity.
 • Första njurtransplantationen med Glycosorb® ABO (Sverige).
 • CE-märkning av Glycosorb® ABO.

1996             

 • Bolaget grundas och verksamheten startas i Lund, Sverige.

Scheelevägen 27 | SE-223 63 Lund, Sverige

Telefon: +46 46 286 52 30  | Telefax: +46 46-286 52 39
E-post: info@glycorex.com

Org.nr: 556519-7372

© 2022 Glycorex Transplantation Aktiebolag (Publ). Bolagets styrelse har sitt säte i Lund. Alla rättigheter förbehålls.