Optimering av blod för högre livskvalitet och bättre hälsoekonomi

Glycorex unika teknologi som på molekylnivå specifikt selekterar och avlägsnar antikroppar i blodet har öppnat upp för revolutionerande behandlingar och lösningar inom sjukvården. Bolagets medicintekniska produkter möjliggör transplantationer över blodgruppsgränsen, vilket räddar liv och leder till hälsoekonomiska fördelar genom att antalet transplantationer kan ökas. Bolagets teknologi att behandla blod appliceras inom flera områden och en ny unik produkt har nyligen lanserats som kan öka tillgänglighet på blodplasma. Flera revolutionerande produkter för behandling av autoimmuna sjukdomar är under utveckling.

En faktor som håller nere antalet transplantationer är den begränsade tillgången på donerade organ. Det är här Glycorex kan spela en avgörande roll. Vi har utvecklat en världsunik nanokirurgisk teknologi som specifikt selekterar och avlägsnar antikroppar i blodet. Detta innebär att organtransplantationer kan göras över blodgruppsbarriären. Nära anhöriga kan därmed alltid donera en njure oavsett blodgrupp. Vår metod har sedan starten möjliggjort fler än 6 000 njurtransplantationer.

Den nanokirurgiska teknologin har öppnat upp för revolutionerande nya lösningar inom stora delar transplantationsområdet, inte bara njurtransplantationer. Vår teknologi används inom flera olika typer av transplantationer, bland annat lever-, hjärt- och stamcellstransplantationer.

Med vår unika teknologi som bas expanderar vi för närvarande till nya intressanta områden. Vi har nyligen lanserat en lösning för behandling av blodgivarplasma som innebär stora förbättringar i logistik, säkerhet och tillgänglighet.

Fokus för vårt utvecklingsarbete är nu att ta fram nya behandlingsformer för svåra autoimmuna sjukdomar. Vårt huvudfokus ligger på behandling av reumatoid artrit (RA) – en sjukdom som drabbat cirka fem miljoner människor i Europa.

Scheelevägen 27 | SE-223 63 Lund, Sverige

Telefon: +46 46 286 52 30  | Telefax: +46 46-286 52 39
E-post: info@glycorex.com

Org.nr: 556519-7372

© 2022 Glycorex Transplantation Aktiebolag (Publ). Bolagets styrelse har sitt säte i Lund. Alla rättigheter förbehålls.