Pressmeddelande

Uppdatering kring prelanseringsplanen av UBP-produkten

Mån, okt 25 2021, 11:05 GMT+0200 | Pressrelease | Regulatorisk release

Lågtiter anti-A/B blodplasma / helblod kan användas som universalplasma / universalblod, det vill säga ges till patienter oavsett deras blodgrupp.

Utmärkta resultat av UBP-produkten har under sommaren/hösten och nu senast i oktober presenterats vid fyra transfusionskongresser: SETS (Spanien), DGTI (Tyskland), SABM (USA) och AABB (USA). 
Kongresserna i Spanien och Tyskland presenterade resultat med blodplasma och de båda kongresserna i USA presenterade resultat med helblod. Responsen har varit god och har bidragit till nya kundpresentationer under hösten. Resultaten i USA av framtagning av lågtiter blodgrupp 0 helblod planeras användas för publikation av en full vetenskaplig artikel. 

Utöver framtagning av anti-A/B antikroppsreducerad plasma och helblod ser bolaget en framtida potential för produkten även för behandling av trombocytkoncentrat. Blodgrupp A- och B-antikroppar reduceras idag ur trombocytkoncentrat genom att behandla koncentratet med centrifugering. 
Denna procedur är inte helt säker eftersom trombocyterna riskerar att aktiveras eller skadas. 
Förloppet är dessutom tidskrävande och försämrar hållbarheten för koncentratet. 
För att UBP-produkten potentiellt ska kunna ersätta denna metodik, behövs här jämförande studier med befintlig metodik. 
Två sådana jämförande studier (en i England och en i Norge) är planerade att vara slutförda före jul 2021. 

Utöver trombocytkoncentrat genomförs ytterligare studier på plasma, även dessa resultat är att invänta före jul 2021. 

UBP-produkten är unik och bryter ny mark inom det reglerade segment som transfusionsmarknaden utgör. De data och den dokumentation som nu inkommer ger oss förutsättningar för att härefter i en bredare skala lansera produkten. Innan dess planeras även en ny vd ha tillträtt.  

Informationen är sådan som Glycorex Transplantation är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 oktober 2021 kl 13:05.

Kontakt
Johan Nilsson, Interim VD, Glycorex Transplantation AB.
E-mail: info@glycorex.se, telefon: 046-286 52 30

Kort om bolaget 
Glycosorb® ABO är en av Glycorex Transplantation AB egenutvecklad medicinteknisk produkt som används kliniskt i fyra världsdelar för att underlätta blodgruppsinkompatibla transplantationer, framför allt vid njurtransplantationer från närstående levande givare, men produkten används även vid transplantation av lever, hjärta, lunga och stamceller. Produkten har hittills använts vid fler än 5,000 njurtransplantationer. Korttids- och långtidsresultaten är utmärkta. Resultaten har presenterats i över 50 artiklar i ansedda medicinska tidskrifter. Varje genomförd njurtransplantation har beräknats spara upp till 5 MSEK enbart i dialyskostnader. Varje genomförd njurtransplantation sparar cirka 150 dialysbehandlingar per år, vilket innebär att de över 5,000 njurtransplantationerna som genomförts efter Glycosorb®-behandlingar, kan uppskattas spara över 700,000 dialysbehandlingar per år. Förutom i Europa används produkten i exempelvis Indien, Kanada, Israel, Singapore, Thailand, Mexiko och Australien. 

Bolaget har även utvecklat en CE-märkt medicinteknisk produkt för framtagning av universell blodplasma och utvecklar produkter för specifik reduktion av autoantikroppar vid behandling av autoimmuna sjukdomar, samt produkter för specifik reduktion av galektiner. Bolaget utvecklar även produkter för samtidig reduktion av blodgrupp A/B specifika antikroppar och HLA-antikroppar (vävnadsspecifika antikroppar). Bolaget samarbetar med ett ledande europeiskt forskningsinstitut för att utveckla en produkt för behandling av den autoimmuna sjukdomen reumatoid artrit (även kallad ledgångsreumatism). Inom EU finns ca 5 miljoner patienter som har denna sjukdom.

Prenumerera på våra utskick

Välj kategorier

Kontaktinformation

Prenumerationstjänsten tillhandahålls av Cision.se och din information kommer att lagras på deras servrar. Informationen kommer endast att användas till att meddela dig när nya utskick är publicerade. Ingen personlig information kommer att delas med utomstående parter. Läs mer om vår Integritetspolicy.

Nyheter

Se Pontus Nobréus, CEO presentera Glycorex Transplantation på Redeye Growth Day 2 juni.
Till presentationen >>

Ladda ner presentationen här >>

 

 

Se Pontus Nobréus, CEO presentera Glycorex Transplantation på BioStock Life Science Spring Summit 26 maj
https://youtu.be/5fpTsNENiO8

Ladda ner presentationen här >>

 

 

Glycorex Transplantation är en stolt samarbetspartner med Sjukhuset Clínic de Barcelona i Spanien. Det blev nyligen det första sjukhuset i Spanien som utförde mer än 1 000 njurtransplantationer från levande givare. För att fira denna milstolpe lanserades en kampanj som heter ”Tusen transplantationer, tusen berättelser” för att öka allmänhetens medvetenhet och uppmuntra njurtransplantationer från levande givare.

https://www.clinicbarcelona.org/en/news/the-hospital-clinic-the-first-hospital-in-spain-to-carry-out-1-000-living-donor-kidney-transplants

 

Pontus Nobréus, CEO på Glycorex Transplantation presenterar på Redeye Growth Day den 2 juni, 2021 kl 08:50.
Länk till livesändning:  https://www.redeye.se/events/808637/redeye-growth-day-2021

Glycorex Transplantation medverkar på BioStock Life Science Spring Summit 2021
CEO Pontus Nobréus presenterar bolaget på BioStock Life Science Spring Summit den 26-27 maj. För mer information: www.summit.biostock.se

”Glycorex siktar på accelererad tillväxttakt med geografisk expansion och nya produkter”, Invent Talks intervjuar vd Pontus Nobreus
Till artikeln >>

Tomorrow, april 29th, Dr Guirado from Spain will discuss ABO incompatible kidney transplantations in a live Zoom seminar, arranged by our distributor in Mexcio, Ryse Médica and Sociedad Mexicana De Transplantes.

https://us02web.zoom.us/j/85789158554

Scheelevägen 27 | SE-223 63 Lund, Sverige

Telefon: +46 46 286 52 30  | Telefax: +46 46-286 52 39
E-post: info@glycorex.com

Org.nr: 556519-7372

© 2021 Glycorex Transplantation Aktiebolag (Publ). Bolagets styrelse har sitt säte i Lund. Alla rättigheter förbehålls.