Pressmeddelande

Publikation visar på betydande fördelar att använda intraoperativ Glycosorb[®]-behandling för blodgruppsinkompatibla pediatriska hjärttransplantationer

Tis, jun 15 2021, 13:00 GMT+0200 | Pressrelease

Data samlades in för alla genomförda blodgruppsinkompatibla hjärttransplantationer mellan den 1 januari 2000 till den 1 juni 2020, totalt 37 transplantationer. Av dessa användes plasmabyte (PE) för 27 transplantationer och 10 genomfördes med intraoperativ Glycosorb®-behandling.

Av praktiska skäl genomfördes PE vanligtvis endast hos mindre barn på grund av de stora volymer blodprodukter som krävs vid en sådan behandling. När en mottagare exponeras för flera, för mottagaren, främmande givarkällor (av annan vävnad), ökar risken för transfusionsrelaterade komplikationer, liksom risken för hemodynamisk instabilitet. Glycosorb® ABO introducerades primärt för att lösa dessa problem.

Studien visar bland annat att de Glycosorb®-behandlade patienterna var signifikant äldre och att mängden blodprodukter som användes under sjukhusvistelsen var signifikant lägre jämfört med PE patienterna. Genomsnittsåldern för de 27 barn som ingick i PE-gruppen var 0,7 år respektive 4,1 år för de 10 barn som ingick i Glycosorb®-gruppen. 

I artikeln(1) drar författarna slutsatsen att användande av Glycosorb® ABO innebär att blodgruppsinkompatibla hjärttransplantationer kan genomföras även på äldre och större barn, vilket därmed ger en möjlighet att utöka antalet mottagare. En annan slutsats är den avsevärt minskade användningen av blodprodukter vid användande av Glycosorb® ABO jämfört med PE. Glycosorb® ABO introducerades på GOSH 2015 och fram tills nu har GOSH publicerat tre artiklar inom ämnet. 

”Som en av världens största klinik för pediatriska hjärttransplantationer, är vi väldigt glada och stolta att GOSH använder Glycosorb® ABO som standardbehandling för blodgruppsinkompatibla hjärttransplantationer. Behandling med Glycosorb® ABO innebär att fler barn på ett säkrare sätt ges möjlighet att genomgå transplantation, vilket också är nyckelfaktorer för vidare expansion inom detta segment.” säger Pontus Nobréus, VD på Glycorex Transplantation AB. 

Årligen utförs globalt mer än 8 000 hjärttransplantationer och av dessa är upp till 700 pediatriska transplantationer. Hjärttransplantationer utförs idag standardmässigt på många pediatriska kliniker och över 100 kliniker i hela världen finns rapporterade i ”International Thoracic Transplant Registry”.

”Denna publikation visar på den kliniska bredden i vår teknologi inom transplantationsområdet och den potential som finns för Glycosorb® ABO även utanför njurområdet.” avslutar Pontus Nobréus. 
 

(1) Richard Issitt, John Booth, Richard Crook, Alex Robertson, Victoria Molyneux, Rebecca Richardson, Nigel Cross, Michael Shaw, Victor Tsang, Vivek Muthurangu, Neil J Sebire, Michael Burch, Matthew Fenton
Intraoperative anti-A/B immunoadsorption is associated with significantly reduced blood product utilisation with similar outcomes in paediatric ABO-incompatible heart transplantation                

The Journal of Heart and Lung Transplantation 2021, ISSN 1053-2498

https://doi.org/10.1016/j.healun.2021.05.010.

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1053249821023251

Prenumerera på våra utskick

Välj kategorier

Kontaktinformation

Prenumerationstjänsten tillhandahålls av Cision.se och din information kommer att lagras på deras servrar. Informationen kommer endast att användas till att meddela dig när nya utskick är publicerade. Ingen personlig information kommer att delas med utomstående parter. Läs mer om vår Integritetspolicy.

Nyheter

Se Pontus Nobréus, CEO presentera Glycorex Transplantation på Redeye Growth Day 2 juni.
Till presentationen >>

Ladda ner presentationen här >>

 

 

Se Pontus Nobréus, CEO presentera Glycorex Transplantation på BioStock Life Science Spring Summit 26 maj
https://youtu.be/5fpTsNENiO8

Ladda ner presentationen här >>

 

 

Glycorex Transplantation är en stolt samarbetspartner med Sjukhuset Clínic de Barcelona i Spanien. Det blev nyligen det första sjukhuset i Spanien som utförde mer än 1 000 njurtransplantationer från levande givare. För att fira denna milstolpe lanserades en kampanj som heter ”Tusen transplantationer, tusen berättelser” för att öka allmänhetens medvetenhet och uppmuntra njurtransplantationer från levande givare.

https://www.clinicbarcelona.org/en/news/the-hospital-clinic-the-first-hospital-in-spain-to-carry-out-1-000-living-donor-kidney-transplants

 

Pontus Nobréus, CEO på Glycorex Transplantation presenterar på Redeye Growth Day den 2 juni, 2021 kl 08:50.
Länk till livesändning:  https://www.redeye.se/events/808637/redeye-growth-day-2021

Glycorex Transplantation medverkar på BioStock Life Science Spring Summit 2021
CEO Pontus Nobréus presenterar bolaget på BioStock Life Science Spring Summit den 26-27 maj. För mer information: www.summit.biostock.se

”Glycorex siktar på accelererad tillväxttakt med geografisk expansion och nya produkter”, Invent Talks intervjuar vd Pontus Nobreus
Till artikeln >>

Tomorrow, april 29th, Dr Guirado from Spain will discuss ABO incompatible kidney transplantations in a live Zoom seminar, arranged by our distributor in Mexcio, Ryse Médica and Sociedad Mexicana De Transplantes.

https://us02web.zoom.us/j/85789158554

Scheelevägen 27 | SE-223 63 Lund, Sverige

Telefon: +46 46 286 52 30  | Telefax: +46 46-286 52 39
E-post: info@glycorex.com

Org.nr: 556519-7372

© 2021 Glycorex Transplantation Aktiebolag (Publ). Bolagets styrelse har sitt säte i Lund. Alla rättigheter förbehålls.