Pressmeddelande

Glycorex Transplantation AB (GTAB B):  Glycosorb[®] ABO godkänd i Turkiet

Mån, feb 15 2021, 13:00 GMT+0200 | Pressrelease | Regulatorisk release

Under 2019 utfördes fler än 3000 njurtransplantationer från levande givare i Turkiet och nästa viktiga steg är att blodgruppsinkompatibla transplantationer inkluderas i myndigheternas kostnadsersättningssystem för att kunna realisera den fulla marknadspotentialen för Glycosorb® ABO, vilken vi uppskattar till minst 25 miljoner kronor om året.

”Vi är mycket nöjda med att registreringsprocessen av Glycosorb® ABO har gått enligt plan. Under registreringstiden har vi passat på att utbilda vår distributör och man har redan påbörjat besök på kliniker. ” säger Pontus Nobréus, VD på Glycorex Transplantation AB. ”Med tanke på att Turkiet är världens tredje största marknad för njurtransplantationer från levande givare är det positivt att vår partner är igång med såväl försäljningsaktiviteter som initiativ för att erhålla kostnadsersättning på denna viktiga marknad.” avslutar Pontus Nobréus.


Informationen är sådan som Glycorex Transplantation är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014) samt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 februari 2021 kl 14:00.

Prenumerera på våra utskick

Välj kategorier

Kontaktinformation

Prenumerationstjänsten tillhandahålls av Cision.se och din information kommer att lagras på deras servrar. Informationen kommer endast att användas till att meddela dig när nya utskick är publicerade. Ingen personlig information kommer att delas med utomstående parter. Läs mer om vår Integritetspolicy.

Nyheter

Se Pontus Nobréus, CEO presentera Glycorex Transplantation på Redeye Growth Day 2 juni.
Till presentationen >>

Ladda ner presentationen här >>

 

 

Se Pontus Nobréus, CEO presentera Glycorex Transplantation på BioStock Life Science Spring Summit 26 maj
https://youtu.be/5fpTsNENiO8

Ladda ner presentationen här >>

 

 

Glycorex Transplantation är en stolt samarbetspartner med Sjukhuset Clínic de Barcelona i Spanien. Det blev nyligen det första sjukhuset i Spanien som utförde mer än 1 000 njurtransplantationer från levande givare. För att fira denna milstolpe lanserades en kampanj som heter ”Tusen transplantationer, tusen berättelser” för att öka allmänhetens medvetenhet och uppmuntra njurtransplantationer från levande givare.

https://www.clinicbarcelona.org/en/news/the-hospital-clinic-the-first-hospital-in-spain-to-carry-out-1-000-living-donor-kidney-transplants

 

Pontus Nobréus, CEO på Glycorex Transplantation presenterar på Redeye Growth Day den 2 juni, 2021 kl 08:50.
Länk till livesändning:  https://www.redeye.se/events/808637/redeye-growth-day-2021

Glycorex Transplantation medverkar på BioStock Life Science Spring Summit 2021
CEO Pontus Nobréus presenterar bolaget på BioStock Life Science Spring Summit den 26-27 maj. För mer information: www.summit.biostock.se

”Glycorex siktar på accelererad tillväxttakt med geografisk expansion och nya produkter”, Invent Talks intervjuar vd Pontus Nobreus
Till artikeln >>

Tomorrow, april 29th, Dr Guirado from Spain will discuss ABO incompatible kidney transplantations in a live Zoom seminar, arranged by our distributor in Mexcio, Ryse Médica and Sociedad Mexicana De Transplantes.

https://us02web.zoom.us/j/85789158554

Scheelevägen 27 | SE-223 63 Lund, Sverige

Telefon: +46 46 286 52 30  | Telefax: +46 46-286 52 39
E-post: info@glycorex.com

Org.nr: 556519-7372

© 2021 Glycorex Transplantation Aktiebolag (Publ). Bolagets styrelse har sitt säte i Lund. Alla rättigheter förbehålls.