Pressmeddelande

Glycorex Transplantation (GTAB B): Informerar om marknadspotential på Stora Aktiedagen Stockholm

Ons, dec 2 2020, 7:00 GMT+0200 | Pressrelease | Regulatorisk release

Glycosorb® ABO har framgångsrikt använts vid fler än 4,500 transplantationer i 28 länder. Den största regionen är Europa, som står för mer än 80% av försäljningen med Tyskland som den viktigaste och största marknaden. Trots att Glycosorb® ABO är väletablerat i många länder i Europa, finns det fortfarande tillväxtmöjligheter i regionen. Den totala marknadspotentialen i Europa uppskattas till SEK 80-120 miljoner inom njurtransplantationer från levande givare.

För tre av de fyra länder med största antalet njurtransplantationer från levande givare, Indien, Mexiko och Turkiet, har företaget distributionskanaler. Dessa länder utgör viktiga tillväxtmarknader med total marknadspotential på SEK 125-185 miljoner.

Som tidigare kommunicerats, är den amerikanska marknaden åter intressant med tanke på myndigheternas initiativ att öka antalet njurtransplantationer för att minska ökande kostnaderna för dialys. Potentialen i USA för njurtransplantationer från levande givare uppskattas till SEK 120-180 miljoner.

Totalt sett värderar företaget den globala marknadspotentialen inom njurtransplantationer från levande givare till SEK 420-630 miljoner.

Vidare meddelar bolaget att stamcellstransplantationer är ett snabbt växande område och den nyligen publicerade studien från Österrike innebär goda möjligheter inom detta område. För allogena stamcellstransplantationer uppskattas den globala marknadspotentialen till SEK 230 miljoner.

 ”Det är mycket lovande att med en befintlig produkt, som använts framgångsrikt kliniskt i 19 år, ha möjlighet till fortsatt tillväxt på såväl befintliga som ny geografiska marknader” säger Pontus Nobréus, VD på Glycorex Transplantation. ”Vi har visat hur introduktion av Glycosorb® ABO drastiskt har ökat blodgruppsinkompatibla transplantationer i länder som Tyskland. Jag är övertygad att detta koncept kommer att fungera på andra marknader och därmed öka antalet transplantationer, förbättra livskvalitet för patienter och samtidigt skapa stora samhällsekonomiska värden.” avslutar Pontus Nobréus.

Kontakt


Pontus Nobréus, VD, Glycorex Transplantation AB
e-mail: pontus.nobreus@glycorex.se, telefon: 046-286 52 30

Kort om bolaget

Glycosorb® ABO är en av Glycorex Transplantation AB egenutvecklad medicinteknisk produkt som används kliniskt i fyra världsdelar för att underlätta blodgruppsinkompatibla transplantationer, framförallt vid njurtransplantationer från närstående levande givare, men produkten används även vid transplantation av lever, hjärta, lunga och stamceller. Produkten har hittills använts vid fler än 4 500 njurtransplantationer. Korttids- och långtidsresultaten är utmärkta. Resultaten har presenterats i över 50 artiklar i ansedda medicinska tidskrifter. Varje genomförd njurtransplantation har beräknats spara upp till 5 MSEK enbart i dialyskostnader. Varje genomförd njurtransplantation sparar cirka 150 dialysbehandlingar per år, vilket innebär att de över 4 500 njurtransplantationerna som genomförts efter Glycosorb®-behandlingar, kan uppskattas spara över 600 000 dialysbehandlingar per år. Förutom i Europa används produkten i exempelvis Indien, Israel, Singapore, Thailand, Mexiko och Australien.
Bolaget har även utvecklat en CE-märkt medicinteknisk produkt för framtagning av universell blodplasma och produkter för specifik reduktion av autoantikroppar vid behandling av autoimmuna sjukdomar, samt produkter för specifik reduktion av galektiner. Bolaget utvecklar även produkter för samtidig reduktion av blodgrupp A/B specifika antikroppar och HLA-antikroppar (vävnadsspecifika antikroppar). Ett samarbete har även inletts med ett ledande europeiskt forskningsinstitut för att utveckla en produkt för behandling av den autoimmuna sjukdomen reumatoid artrit (även kallad ledgångsreumatism). Inom EU finns ca 5 miljoner patienter som har denna sjukdom.


 

Glycorex Transplantation AB har kontor i Lund och Bolagets aktie (NGM: GTAB B) är noterad på NGM - Main Regulated.

Denna information är sådan information som Glycorex Transplantation AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom kontaktpersonen ovans försorg, för offentliggörande den 2 december 2020 kl. 08.00.

Prenumerera på våra utskick

Välj kategorier

Kontaktinformation

Prenumerationstjänsten tillhandahålls av Cision.se och din information kommer att lagras på deras servrar. Informationen kommer endast att användas till att meddela dig när nya utskick är publicerade. Ingen personlig information kommer att delas med utomstående parter. Läs mer om vår Integritetspolicy.

Nyheter

Se Pontus Nobréus, CEO presentera Glycorex Transplantation på Redeye Growth Day 2 juni.
Till presentationen >>

Ladda ner presentationen här >>

 

 

Se Pontus Nobréus, CEO presentera Glycorex Transplantation på BioStock Life Science Spring Summit 26 maj
https://youtu.be/5fpTsNENiO8

Ladda ner presentationen här >>

 

 

Glycorex Transplantation är en stolt samarbetspartner med Sjukhuset Clínic de Barcelona i Spanien. Det blev nyligen det första sjukhuset i Spanien som utförde mer än 1 000 njurtransplantationer från levande givare. För att fira denna milstolpe lanserades en kampanj som heter ”Tusen transplantationer, tusen berättelser” för att öka allmänhetens medvetenhet och uppmuntra njurtransplantationer från levande givare.

https://www.clinicbarcelona.org/en/news/the-hospital-clinic-the-first-hospital-in-spain-to-carry-out-1-000-living-donor-kidney-transplants

 

Pontus Nobréus, CEO på Glycorex Transplantation presenterar på Redeye Growth Day den 2 juni, 2021 kl 08:50.
Länk till livesändning:  https://www.redeye.se/events/808637/redeye-growth-day-2021

Glycorex Transplantation medverkar på BioStock Life Science Spring Summit 2021
CEO Pontus Nobréus presenterar bolaget på BioStock Life Science Spring Summit den 26-27 maj. För mer information: www.summit.biostock.se

”Glycorex siktar på accelererad tillväxttakt med geografisk expansion och nya produkter”, Invent Talks intervjuar vd Pontus Nobreus
Till artikeln >>

Tomorrow, april 29th, Dr Guirado from Spain will discuss ABO incompatible kidney transplantations in a live Zoom seminar, arranged by our distributor in Mexcio, Ryse Médica and Sociedad Mexicana De Transplantes.

https://us02web.zoom.us/j/85789158554

Scheelevägen 27 | SE-223 63 Lund, Sverige

Telefon: +46 46 286 52 30  | Telefax: +46 46-286 52 39
E-post: info@glycorex.com

Org.nr: 556519-7372

© 2021 Glycorex Transplantation Aktiebolag (Publ). Bolagets styrelse har sitt säte i Lund. Alla rättigheter förbehålls.