Styrelse, VD och revisorer

Styrelse

Kurt Nilsson
Ordförande.
Ledamot av styrelsen sedan 1996.
Född 1953. Grundare och Utvecklingschef i Glycorex Transplantation AB. Teknologie doktor i kemi och tillämpad biokemi vid Lunds Universitet. Docent i bioteknik.
Aktieinnehav inklusive närstående innehav: 3 268 000 A-aktier och 3 979 051 B-aktier. 

Christer Ahlberg
Ledamot sedan 2020.
Född 1971.
Christer är civilekonom med examen från Örebro Universitet. Verkställande direktör och koncernchef i Cinclus Pharma sedan juni 2021. Tidigare erfarenhet från läkemedelsindustrin, senast som VD och koncernchef för Sedana Medical (2017-2021), VD inom Unimedic-koncernen (2010 – 2016) och VD på Eisai AB (2005 – 2010) samt mer än 10 års erfarenhet från ledande positioner inom försäljning, marknadsföring och market access inom läkemedelsbranschen, bland annat på AstraZeneca, Meda. Styrelseordförande i PharmaControl MQL AB.
Andra pågående uppdrag: Styrelseledamot i PMD Solutions AB, FrostPharma AB, Prooxpharma AB. VD och styrelsesuppleant i Waxholm by the sea aktiebolag.
Aktieinnehav: 60 000 B-aktier.

Nils Siegbahn 
Ledamot sedan 2021 (ledamot och ordförande i bolaget 2000–2009).
Född 1953.
Teknologie doktor i kemi och tillämpad biokemi vid Lunds universitet samt civilekonom vid Handelshögskolan i Stockholm. Erfarenhet från forskning, tidigare marknadsdirektör Nicorette och VD vid Perstorpbolag, Atos Medical, Pernovo, Alligator Bioscience och Niconovum. Managementkonsult vid ACH Consultant (pågående). Ledamot i Sparbanksstiftelsen Syd Riskkapitalstyrelse, Celltrix AB och CanImGudie
Aktieinnehav: innehar inga aktier.
Leni von Bonsdorff 
Ledamot sedan 2021.
Född 1962.

Teknologie doktor och EMBA med lång erfarenhet i plasmaläkemedelsindustrin inom F&U, marknadsföring, försäljning och ledarskap vid bl.a. Finlands Röda Kors Blodtjänst och Sanquin. Numera Executive Director vid International Plasma and Fractionation Association. Flera förtroendeuppdrag inom tekniska vetenskapsakademier i Finland.
Aktieinnehav: innehar inga aktier.
Torbjörn Axelsson 
Ledamot sedan 2021.
Född 1960.
Civilekonom vid Lunds universitet med mer 30 års erfarenhet från olika befattningar inom ekonomi och finans inom flera olika branscher, senast som CFO på Bona AB.
Aktieinnehav: innehar inga aktier.

Tomas Westergren
Suppleant sedan 2012.
Född 1964.
Civilingenjör, läkare och filosofie doktor i Biokemi, erfarenhet av forskning och kliniskt arbete med patienter.
Aktieinnehav: innehar inga aktier.

vd

Geert Nygaard  
Född 1960.

B.Sc. Chemical Engineering Danmarks Tekniske Universitet
Över 30 års erfarenhet inom diagnostik och life science och har haft flertalet olika ledande roller inom Abbott Laboratories, TECAN, Epigenomics och DAKO.
Aktieinnehav: 100 000 aktier.

 

 

 

Revisorer

Ola Larsmon
Ordinarie revisor sedan 2020.
Auktoriserad revisor, Ernst & Young AB

Stefan Svensson
Revisorssuppleant sedan 2017
Auktoriserad revisor, Ernst & Young AB

Scheelevägen 27 | SE-223 63 Lund, Sverige

Telefon: +46 46 286 52 30  | Telefax: +46 46-286 52 39
E-post: info@glycorex.com

Org.nr: 556519-7372

© 2021 Glycorex Transplantation Aktiebolag (Publ). Bolagets styrelse har sitt säte i Lund. Alla rättigheter förbehålls.