Styrelse, VD och revisorer

Styrelse

Nils Siegbahn 
Ordförande.
Ledamot sedan 2021 (ledamot och ordförande i bolaget 2000–2009).
Född 1953.
Teknologie doktor i kemi och tillämpad biokemi vid Lunds universitet samt civilekonom vid Handelshögskolan i Stockholm. Erfarenhet från forskning, tidigare marknadsdirektör Nicorette och VD vid Perstorpbolag, Atos Medical, Pernovo, Alligator Bioscience och Niconovum. Managementkonsult vid ACH Consultant (pågående). Ledamot i Sparbanksstiftelsen Syd Riskkapitalstyrelse och Celltrix AB.
Aktieinnehav: innehar inga aktier.

Leni von Bonsdorff
Ledamot sedan 2021.
Född 1962.
Teknologie doktor och EMBA med lång erfarenhet i plasmaläkemedelsindustrin inom F&U, marknadsföring, försäljning och ledarskap vid bl.a. Finlands Röda Kors Blodtjänst och Sanquin. Numera Executive Director vid International Plasma and Fractionation Association. Flera förtroendeuppdrag inom tekniska vetenskapsakademier i Finland.
Aktieinnehav: innehar inga aktier.

Torbjörn Axelsson 
Ledamot sedan 2021.
Född 1960.
Civilekonom vid Lunds universitet med mer 30 års erfarenhet från olika befattningar inom ekonomi och finans inom flera olika branscher, senast som CFO på Bona AB.
Aktieinnehav: innehar inga aktier.

Clas Runnberg
Ledamot sedan 2023.
Född 1952.
Marknadsekonom med lång erfarenhet från ledande befattningar i flera medicinteknikföretag, bland annat Gambro och HemoCue i Sverige, Diatek Medical Technologies, Block Medical och HemoCue i USA, Vidacare i USA och i Nederländerna. Styrelseordförande i Labex of Scandinavia, styrelseledamot i Monivent AB och industriell rådgivare till den svenska private equity-fonden Valedo.
Aktieinnehav: innehar inga aktier.

VD

Johan Lavén
Ledamot i styrelsen sedan 2022.
Född 1973.
Utbildad anestesisjuksköterska. Han har tidigare arbetat på BBRAUN med ansvar för produkter och marknadsföring (10 år), Apotek Hjärtat (1,5 år) Onemed (7 år) och innan han kom till Glycorex var Johan Head of Distributor Sales på Sedana Medical (4 år).
Aktieinnehav: 50 350 B fria aktier.

Revisorer

Martin Henriksson
Ordinarie revisor sedan 2022.
Auktoriserad revisor, Ernst & Young AB

Stefan Svensson
Revisorssuppleant sedan 2017
Auktoriserad revisor, Ernst & Young AB

Scheelevägen 27 | SE-223 63 Lund, Sverige

Telefon: +46 46 286 52 30  | Telefax: +46 46-286 52 39
E-post: info@glycorex.com

Org.nr: 556519-7372

© 2022 Glycorex Transplantation Aktiebolag (Publ). Bolagets styrelse har sitt säte i Lund. Alla rättigheter förbehålls.