Styrelse, VD och revisorer

Styrelse

Kurt Nilsson
Ordförande.
Ledamot av styrelsen sedan 1996.
Född 1953. Grundare och Utvecklingschef i Glycorex Transplantation AB. Teknologie doktor i kemi och tillämpad biokemi vid Lunds Universitet. Docent i bioteknik.
Aktieinnehav inklusive närstående innehav: 3 268 000 A-aktier och 3 979 051 B-aktier. 

Christer Ahlberg
Ledamot sedan 2020.
Född 1971.
Christer är civilekonom med examen från Örebro Universitet. Verkställande direktör och koncernchef i Sedana Medical sedan februari 2017. Tidigare erfarenhet från läkemedelsindustrin, senast som VD inom Unimedic-koncernen (2010 – 2016) och VD på Eisai AB (2005 – 2010) samt mer än 10 års erfarenhet från ledande positioner inom försäljning, marknadsföring och market access inom läkemedelsbranschen, bland annat på AstraZeneca, Meda och Wyeth. Styrelseledamot i PharmaControl MQL AB.
Andra pågående uppdrag: Styrelseledamot i FrostPharma AB, Prooxpharma AB. VD och styrelsesuppleant i Waxholm by the sea aktiebolag.
Aktieinnehav: 60 000 B-aktier

Nils Siegbahn 
Ledamot sedan 2021 (ledamot och ordförande i bolaget 2000–2009).
Född 1953.
Teknologie doktor i kemi och tillämpad biokemi vid Lunds universitet samt civilekonom vid Handelshögskolan i Stockholm. Erfarenhet från forskning, tidigare marknadsdirektör Nicorette och VD vid Perstorpbolag, Atos Medical, Pernovo, Alligator Bioscience och Niconovum. Managementkonsult vid ACH Consultant (pågående). Ledamot i Sparbanksstiftelsen Syd Riskkapitalstyrelse, Celltrix AB och CanImGudie
Aktieinnehav: innehar inga aktier.
Leni von Bonsdorff 
Ledamot sedan 2021.
Född 1962.

Teknologie doktor och EMBA med lång erfarenhet i plasmaläkemedelsindustrin inom F&U, marknadsföring, försäljning och ledarskap vid bl.a. Finlands Röda Kors Blodtjänst och Sanquin. Numera Executive Director vid International Plasma and Fractionation Association. Flera förtroendeuppdrag inom tekniska vetenskapsakademier i Finland.
Aktieinnehav: innehar inga aktier.
Torbjörn Axelsson 
Ledamot sedan 2021.
Född 1960.
Civilekonom vid Lunds universitet med mer 30 års erfarenhet från olika befattningar inom ekonomi och finans inom flera olika branscher, senast som CFO på Bona AB.
Aktieinnehav: innehar inga aktier.

Tomas Westergren
Suppleant sedan 2012.
Född 1964.
Civilingenjör, läkare och filosofie doktor i Biokemi, erfarenhet av forskning och kliniskt arbete med patienter.
Aktieinnehav: 1 560 000 B-aktier.

Tillfördnad vd

Johan Nilsson  
Född 1985.

Utbildad civilekonom vid det internationella ekonomprogrammet inom Lunds Universitet. Anställd i bolaget sedan 2010. VD mellan den 1 september 2013 – 15 oktober 2020.  
Aktieinnehav: 35 585 B-aktier.

 

Revisorer

Ola Larsmon
Ordinarie revisor sedan 2020.
Auktoriserad revisor, Ernst & Young AB

Stefan Svensson
Revisorssuppleant sedan 2017
Auktoriserad revisor, Ernst & Young AB

Scheelevägen 27 | SE-223 63 Lund, Sverige

Telefon: +46 46 286 52 30  | Telefax: +46 46-286 52 39
E-post: info@glycorex.com

Org.nr: 556519-7372

© 2021 Glycorex Transplantation Aktiebolag (Publ). Bolagets styrelse har sitt säte i Lund. Alla rättigheter förbehålls.