Styrelse, VD och revisorer

Styrelse

Kurt Nilsson
Ordförande
Född: 1953

Bakgrund och utbildning: Grundare och tidigare VD och utvecklings- och produktchef i Glycorex Transplantation AB. Numera VD för dotterbolaget Glycoprobe. Teknologie doktor i kemi och tillämpad biokemi vid Lunds universitet. Docent i bioteknik.

Aktieinnehav inklusive närståendeinnehav: 3 268 000 A-aktier och 3 959 051 B-aktier.

Joakim Jagorstrand
Ledamot sedan 2023
Född: 1969

Utbildning: Civilekonomexamen, Linné universitetet 1994, Master of Business Administration (MBA), Lunds universitet 2005
Bakgrund: Mer än tjugo års internationell erfarenhet av arbete inom medicinteknik, läkemedel och diagnostik. Huvudsaklig erfarenhet inom marknad, försäljning, företagsledning, strategi och förändringsprocesser från bl.a. Pharmacia/Pfizer, GlaxoSmithkline, Ferring, Gambro och Roche. Ordförande i Digital Alfa Group AG, Schweiz (pågående)

Aktieinnehav: innehar inga aktier.

Fredrik Johansson
Ledamot sedan 2023
Född: 1988

Utbildning och bakgrund: Medicine doktor vid Lunds universitet, aktiv forskare och bitr. universitetslektor på medicinska fakulteten. Författare av vetenskapliga publikationer och läroböcker. Erfarenhet av flera förtroendeuppdrag i nationella och internationella medicinska organisationer. Bedrivit investeringar privat och genom förvaltning specifikt inom biotech- och medtechsektorn i över 10 år.

Aktieinnehav: Privat och genom bolag: 37 500

Roland Frösing
Ledamot sedan 2024
Född: 1960

Utbildning och bakgrund: Medicine doktor från Göteborgs universitet. 15 års erfarenhet från Sahlgrenska Universitetssjukhuset inom bl.a. kirurgi. Drygt 20 års erfarenhet från läkemedelsföretag och medicintekniska företag: Pfizer, Fujisawa Scandinavia, Astella Pharma, Mölnlycke, MediWound, Abigo Medical. Styrelseuppdrag i bl.a. S2Medical och RLS Global. För närvarande CMO vid Rewell Medical and Medical Adviser till Wellspect och Essity.

Aktieinnehav: Innehar inga aktier

tf VD

Johan Nilsson
Född 1985
Utbildad civilekonom vid det internationella ekonomprogrammet inom Lunds Universitet. Har arbetat i olika funktioner inom Glycorex Transplantation AB sedan 2010, var bl a VD för bolaget 2013-2020 och nu senast som Head of Sales & Produktspecialist.

Revisorer

Martin Henriksson
Ordinarie revisor sedan 2022
Auktoriserad revisor, Ernst & Young AB

Stefan Svensson
Revisorssuppleant sedan 2017
Auktoriserad revisor, Ernst & Young AB

Scheelevägen 27 | SE-223 63 Lund, Sverige

Telefon: +46 46 286 52 30  | Telefax: +46 46-286 52 39
E-post: info@glycorex.com

Org.nr: 556519-7372

© 2022 Glycorex Transplantation Aktiebolag (Publ). Bolagets styrelse har sitt säte i Lund. Alla rättigheter förbehålls.