HEM / INVESTERARE / FINANSIELLA RAPPORTER

Finansiella rapporter

Kvartalsrapporter

Delårsrapporter 2024

Kvartalsrapport 1

Delårsrapporter 2023

Bokslutskommuniké 2023
Kvartalsrapport 3
Kvartalsrapport 2
Kvartalsrapport 1

Delårsrapporter 2022

Bokslutskommuniké 2022
Kvartalsrapport 3
Kvartalsrapport 2
Kvartalsrapport 1

Delårsrapporter 2021

Bokslutskommuniké 2021
Kvartalsrapport 3
Kvartalsrapport 2
Kvartalsrapport 1

Delårsrapporter 2020

Bokslutskommuniké 2020
Kvartalsrapport 3
Kvartalsrapport 2
Kvartalsrapport 1

Delårsrapporter 2019

Bokslutskommuniké 2019
Kvartalsrapport 3
Kvartalsrapport 2
Kvartalsrapport 1

Delårsrapporter 2018

Bokslutskommuniké 2018
Kvartalsrapport 3
Kvartalsrapport 2
Kvartalsrapport 1

Delårsrapporter 2017

Bokslutskommuniké 2017
Kvartalsrapport 3
Kvartalsrapport 2
Kvartalsrapport 1

Delårsrapporter 2016

Bokslutskommuniké 2016
Kvartalsrapport 3
Kvartalsrapport 2
Kvartalsrapport 1

Delårsrapporter 2015

Bokslutskommuniké 2015
Kvartalsrapport 3
Kvartalsrapport 2
Kvartalsrapport 1

Delårsrapporter 2014

Bokslutskommuniké 2014
Kvartalsrapport 3
Kvartalsrapport 2
Kvartalsrapport 1

Delårsrapporter 2013

Bokslutskommuniké 2013
Kvartalsrapport 3
Kvartalsrapport 2
Kvartalsrapport 1

Delårsrapporter 2012

Bokslutskommuniké 2012
Kvartalsrapport 3
Kvartalsrapport 2
Kvartalsrapport 1

Delårsrapporter 2011

Bokslutskommuniké 2011
Kvartalsrapport 3
Kvartalsrapport 2
Kvartalsrapport 1

Delårsrapporter 2010

Bokslutskommuniké 2010
Kvartalsrapport 3
Kvartalsrapport 2
Kvartalsrapport 1

Delårsrapporter 2009

Bokslutskommuniké 2009
Kvartalsrapport 3
Kvartalsrapport 2
Kvartalsrapport 1

Scheelevägen 27 | SE-223 63 Lund, Sverige

Telefon: +46 46 286 52 30  | Telefax: +46 46-286 52 39
E-post: info@glycorex.com

Org.nr: 556519-7372

© 2022 Glycorex Transplantation Aktiebolag (Publ). Bolagets styrelse har sitt säte i Lund. Alla rättigheter förbehålls.