HEM / INVESTERARE / FINANSIELL KALENDER

Finansiell kalender

28 februari 2024

Offentliggörande av bokslutskommuniké

 

29 april 2024

Offentliggörande av årsredovisning

 
23 maj 2024

Offentliggörande av kvartalsrapport 1

 
29 maj 2024

Årsstämma

 
29 augusti 2024

Offentliggörande av kvartalsrapport 2

 
28 november 2024

Offentliggörande av kvartalsrapport 3

Scheelevägen 27 | SE-223 63 Lund, Sverige

Telefon: +46 46 286 52 30  | Telefax: +46 46-286 52 39
E-post: info@glycorex.com

Org.nr: 556519-7372

© 2022 Glycorex Transplantation Aktiebolag (Publ). Bolagets styrelse har sitt säte i Lund. Alla rättigheter förbehålls.