HEM / INVESTERARE / FINANSIELL KALENDER

Finansiell kalender

2022-02-23

Offentliggörande av bokslutskommuniké

 

2022-04-25 – 2022-04-29

Offentliggörande av årsredovisning

 

2022-05-24

Offentliggörande av kvartalsrapport 1

 

2022-05-31

Årsstämma

 

2022-08-26

Offentliggörande av kvartalsrapport 2

 

2022-11-24

Offentliggörande av kvartalsrapport 3

 

Scheelevägen 27 | SE-223 63 Lund, Sverige

Telefon: +46 46 286 52 30  | Telefax: +46 46-286 52 39
E-post: info@glycorex.com

Org.nr: 556519-7372

© 2021 Glycorex Transplantation Aktiebolag (Publ). Bolagets styrelse har sitt säte i Lund. Alla rättigheter förbehålls.