HEM / INVESTERARE / FINANSIELL KALENDER

Finansiell kalender

28 februari 2023

Offentliggörande av bokslutskommuniké

 

28 april 2023

Offentliggörande av årsredovisning

 

24 maj 2023

Offentliggörande av kvartalsrapport 1

 

30 maj 2023

Årsstämma kl 17.00

 

30 augusti 2023

Offentliggörande av kvartalsrapport 2

 

22 november 2023

Offentliggörande av kvartalsrapport 3

 

Scheelevägen 27 | SE-223 63 Lund, Sverige

Telefon: +46 46 286 52 30  | Telefax: +46 46-286 52 39
E-post: info@glycorex.com

Org.nr: 556519-7372

© 2022 Glycorex Transplantation Aktiebolag (Publ). Bolagets styrelse har sitt säte i Lund. Alla rättigheter förbehålls.