HEM / INVESTERARE / FINANSIELL KALENDER

Finansiell kalender

2021-02-26

Offentliggörande av bokslutskommuniké

 

2021-04-21

Offentliggörande av årsredovisning

 

2021-05-19

Offentliggörande av kvartalsrapport

 

2021-06-08

Årsstämma

 

2021-08-25

Offentliggörande av kvartalsrapport

 

2021-11-24

Offentliggörande av kvartalsrapport

 

Scheelevägen 27 | SE-223 63 Lund, Sverige

Telefon: +46 46 286 52 30  | Telefax: +46 46-286 52 39
E-post: info@glycorex.com

Org.nr: 556519-7372

© 2021 Glycorex Transplantation Aktiebolag (Publ). Bolagets styrelse har sitt säte i Lund. Alla rättigheter förbehålls.