Unik teknologiplattform

Glycorex har unik kunskap inom områdena biologiskt aktiva kolhydrater och extrakorporal blodbehandling. Affärsidén är att utveckla, producera och marknadsföra världsledande, nischade medicintekniska produkter inom blodbehandlingsområdet med fokus på blodgruppsinkompatibla transplantationer, universell blodplasma och vissa autoimmuna sjukdomar. Gemensamt för produkterna är att de ska uppvisa hög säkerhet och möjliggöra en skonsam och effektiv behandling av patienter samtidigt som de ska fylla betydande behov inom sjukvården.

Glycorex bedriver ett intensivt utvecklingsarbete. Samtliga utvecklingsprojekt är baserade på bolagets unika teknologiplattform som möjliggör avancerad och specifik extrakorporal blodbehandling, dvs behandling av blodet utanför patientens kropp.

 

Nya behandlingsmöjligheter för reumatoid artrit och myasthenia gravis

Fokus för företagets utvecklingsarbete ligger för närvarande på produkter för behandling av de autoimmuna sjukdomarna reumatoid artrit (RA) och myasthenia gravis (MG). Dessa produkter kommer, när de lanseras, ha betydande synergieffekter med bolagets befintliga produkter i såväl produktion som försäljning.

 

Flera projekt i tidig fas

Utöver projekten inom reumatoid artrit och myasthenia gravis har Glycorex ett antal projekt som befinner sig i tidig utvecklingsfas. Dessa projekt riktar sig bland annat mot behandling av njursvikt, cancer och ytterligare förbättring av transplantationsmöjligheter.

Scheelevägen 27 | SE-223 63 Lund, Sverige

Telefon: +46 46 286 52 30  | Telefax: +46 46-286 52 39
E-post: info@glycorex.com

Org.nr: 556519-7372

© 2022 Glycorex Transplantation Aktiebolag (Publ). Bolagets styrelse har sitt säte i Lund. Alla rättigheter förbehålls.