HEM / INNOVATION / REUMATOID ARTRIT

Betydande framsteg inom projektet för behandling av reumatoid artrit

Glycorex samarbetar sedan slutet av 2018 med ett ledande europeiskt forskningsinstitut för att utveckla en produkt för behandling av den autoimmuna sjukdomen reumatoid artrit (RA). Målet är att genom en extrakorporal blodbehandling reducera förekomsten av de RA-associerade autoantikropparna och därmed lindra de svåra symtom som sjukdomen ger.

Reumatoid artrit drabbar upp till en procent av befolkningen

Reumatoid artrit är en relativt vanlig, kroniskt förlöpande ledsjukdom som förekommer i hela världen och drabbar upp till en procent av befolkningen. Insjuknandet, som kan se olika ut hos olika individer, är mest frekvent mellan 45 och 65 års ålder. Gemensamt är att leder och strukturerna runt omkring angrips och bryts ner. Ledinflammationen leder till smärta, svullnad och minskad rörlighet. Utan behandling förstörs lederna.

Den nuvarande medicinska behandlingen syftar till att dämpa smärtan och fördröja sjukdomens förlopp. Detta fungerar väl för de flesta patienter, men 1-10 procent tolererar inte eller svarar sämre på de medicinska behandlingarna. Dessa patienter hamnar då i en terapeutisk återvändsgränd med sämre prognos.

 

Glycorex teknologi kan möjliggöra effektivare behandling

Flertalet RA-patienter bildar RA-associerade antikroppar, autoantikroppar. Syftet med det Glycorex RA-projektet är att använda bolagets unika teknologi för att reducera förekomsten av de RA-associerade autoantikropparna och därmed möjliggöra en effektivare behandling av sjukdomen.

 

Lovande resultat i simulerade patientbehandlingar

Glycorex har tillsammans med bolagets samarbetspartner genomfört in vitro-försök för att se hur effektiv en behandling med Glycorex teknologi skulle kunna vara. Resultaten är mycket lovande och visar att de produkter Glycorex utvecklat selektivt och kvantitativt reducerar de RA-associerade autoantikropparna i blodprover från olika RA-patienter även på blod från patienter med de högsta nivåerna av dessa antikroppar. Nästa steg är att tillsammans med våra partners inleda förberedelserna inför en klinisk studie (studie på människa).

Betydande marknad

Marknadspotentialen för en effektiv behandling av reumatoid artrit bedöms vara avsevärt större än för Glycosorb® ABO. Enbart inom EU finns fem miljoner patienter med reumatoid artrit varav 1-10 procent inte tolererar eller svarar sämre på tillgängliga medicinska behandlingar, dvs 50 000-500 000 patienter i Europa. Förutsatt att Glycorex RA-produkt ger önskade kliniska resultat innebär detta en marknadspotential som är betydligt större än för Glycosorb® ABO.

Scheelevägen 27 | SE-223 63 Lund, Sverige

Telefon: +46 46 286 52 30  | Telefax: +46 46-286 52 39
E-post: info@glycorex.com

Org.nr: 556519-7372

© 2022 Glycorex Transplantation Aktiebolag (Publ). Bolagets styrelse har sitt säte i Lund. Alla rättigheter förbehålls.