HEM / INNOVATION / PATENT

Patent

Glycorex har kontroll över patent, produktpatent och produktions- och analysteknologi som möjliggör framtagning av Glycosorb® ABO och nya produkter inom medicinska kolhydrater baserade på samma teknikplattform.

Bolaget arbetar kontinuerligt med att utöka och stärka teknologi och patentskydd genom produktutveckling och patentering. Utöver interna resurser anlitas renommerade patentombud med kunskap om den globala patenthanteringen avseende ansökan, underhåll och försvar av patent och varumärken.

Scheelevägen 27 | SE-223 63 Lund, Sverige

Telefon: +46 46 286 52 30  | Telefax: +46 46-286 52 39
E-post: info@glycorex.com

Org.nr: 556519-7372

© 2022 Glycorex Transplantation Aktiebolag (Publ). Bolagets styrelse har sitt säte i Lund. Alla rättigheter förbehålls.