HEM / INNOVATION / ÖVRIGA PROJEKT

Övriga projekt

Utöver RA- och MG-projekten har Glycorex ambitionen att i ett senare skede kunna genomföra tester för att studera och validera effektiviteten av två nya produkter.

Galektiner

Den första produkten binder selektivt till galektiner, men inte till andra proteiner i plasma. Förhöjd nivå av ett eller flera galektin i plasma har visats ha en pro-inflammatorisk effekt samt vara associerat med ett flertal olika sjukdomar som exempelvis autoimmuna sjukdomar och cancer. Potentialen för denna produkt bedöms vara mycket hög förutsatt att produkten visar sig ha en klar klinisk effekt exempelvis inom njursvikt och/eller metastastatisk cancer.

 

HLA-antikroppar

Den andra produkten är avsedd att reducera både blodgruppsspecifika antikroppar och HLA-antikroppar. De resultat som erhållits är lovande, både blodgruppsantikroppar och HLA-antikroppar reduceras simultant i blodplasma (in vitro). Detta gör det potentiellt möjligt att transplanera oavsett blodgruppskombination och oavsett om patienten är HLA-sensitiserade eller inte.

Idag bedöms ca 20 procent av alla dialyspatienter vara HLA-sensitiserade, det vill säga närmare en halv miljon patienter i världen.

Dessa båda projekt kräver fortsatt utvecklingsarbete innan respektive produkt kan valideras och registreras.

Scheelevägen 27 | SE-223 63 Lund, Sverige

Telefon: +46 46 286 52 30  | Telefax: +46 46-286 52 39
E-post: info@glycorex.com

Org.nr: 556519-7372

© 2022 Glycorex Transplantation Aktiebolag (Publ). Bolagets styrelse har sitt säte i Lund. Alla rättigheter förbehålls.