Glycosorb® ABO för transplantationer från avlidna givare

Blodgruppsinkompatibla transplantationer av lever, hjärta och lunga räddar liv

Glycosorb® ABO kan även användas vid akuta transplantationer av hjärta, lunga och lever från avlidna givare. En patient som annars riskerat att avlida i väntan på ett lämpligt organ kan tack vare Glycosorb® ABO transplanteras med ett blodgruppsinkompatibelt organ.

Akuta hjärttransplantationer på barn med Glycosorb® ABO

Glycosorb® ABO används även framgångsrikt vid blodgruppsinkompatibla akuta hjärttransplantationer på barn. Under dessa operationer integreras Glycosorb® ABOs kolonn i det befintliga hjärt-lungmaskinsystem som används vid en hjärttransplantation. Glycosorb® ABO reducerar under operationens gång de blodgruppsspecifika antikropparna till låga nivåer innan det transplanterade hjärtat kopplas in och börjar slå. Erfarenheterna från genomförda hjärttransplantationer med Glycosorb® ABO visar att nivåerna av de blodgruppsspecifika antikropparna förblir låga efter transplantation och att de transplanterade barnen kan skrivas ut från sjukhuset snabbare. Detta leder också till stora kostnadsbesparingar för vården.

 

Levertransplantationer med Glycosorb® ABO

Vid levertransplantation kan man transplantera från avliden givare vilket innebär att en mindre del av givarens lever transplanteras och sedan växer ut till en lever i full storlek. Erfarenheten visar att även patienter med höga initiala nivåer av blodgruppsspecifika antikroppar framgångsrikt kan genomgå en blodgruppsinkompatibel levertransplantation efter behandling med Glycosorb® ABO tack vare att de blodgruppsspecifika antikropparna reduceras till en mycket låg nivå på ett patientsäkert sätt.

Scheelevägen 27 | SE-223 63 Lund, Sverige

Telefon: +46 46 286 52 30  | Telefax: +46 46-286 52 39
E-post: info@glycorex.com

Org.nr: 556519-7372

© 2022 Glycorex Transplantation Aktiebolag (Publ). Bolagets styrelse har sitt säte i Lund. Alla rättigheter förbehålls.