Glycosorb® ABO vid stamcellstransplantationer

Tidiga resultat indikerar att Glycosorb® ABO minskar risken för komplikationer vid stamcellstransplantationer

Varje år utförs mer 90 000 stamcellstransplantationer globalt och av dessa är cirka 45 procent allogena, dvs att stamcellerna kommer från en annan person. Av dessa har ca 20 procent en blodgruppsinkompabilitet som kan ge upphov till allvarliga komplikationer och därmed öka risken för sjuklighet och dödlighet i den tidiga fasen efter transplantationen. Därför är det en fördel att använda Glycosorb® ABO som är utvecklad att specifikt plocka bort anti-A/B antikroppar utan någon påverkan på immunförsvaret. Resultaten av Glycosorb® ABO vid stamcellstransplantationer är goda, men erfarenheten är hittills begränsad. Om långtidsresultaten visar sig vara i samma klass som vid blodgruppsinkompatibla organtransplantationer kan potentialen för denna produktapplikation vara stor.

Efter en stamcellstransplantation är det viktigt att de transplanterade stamcellerna får mogna och bilda nya friska blodceller. När stamcellerna har delat sig och mognat kan de bilda i princip alla blodets celler.

För patienter som genomgår hematopoetisk stamcellstransplantation (HSCT) förekommer blodgruppsinkompatibilitet och en del centra uppger att upp till 40 procent av dessa patienter är blodgruppsinkompatibla. Blodgruppsinkompatibilitet kan vidare klassificeras i tre grupper: major-, minor- och bidirectional inkompatibilitet med följande respektive frekvens: 15–20 %, 15–20 % och upp till 5 %.

Major ABO-inkompatibilitet innebär att mottagaren har blodgruppsspecifika antikroppar riktade mot blodgrupp A/B-antigen på givarens stamceller, vilket bland annat kan leda till komplikationer, till exempel pure red cell aplasia (PRCA). PRCA är ett tillstånd där bildandet av röda blodkroppar undertrycks på grund av ABO-inkompatibiliteten mellan givare och mottagare.

I studie från Österrike har det rapporterats att sex stycken patienter som alla genomgått major-/biderectional ABO-inkompatibel HSCT efter transplantation utvecklade PRCA. Glycosorb® ABO användes då och hävde framgångsrikt den pågående PRCAn så att bildandet av röda blodkroppar kunde sätta igång. Efter en medianuppföljning på 22 månader efter sista Glycosorb® ABO behandlingen var samtliga patienter vid liv med avsaknad av PRCA.

Scheelevägen 27 | SE-223 63 Lund, Sverige

Telefon: +46 46 286 52 30  | Telefax: +46 46-286 52 39
E-post: info@glycorex.com

Org.nr: 556519-7372

© 2022 Glycorex Transplantation Aktiebolag (Publ). Bolagets styrelse har sitt säte i Lund. Alla rättigheter förbehålls.