Glycosorb® ABO – produktinformation

Produktgruppen Glycosorb® ABO består av tre delprodukter

Glycosorb® A kolonn, Glycosorb® B kolonn och Glycosorb® A/B kolonn, vilka används beroende på blodgrupp hos givare respektive mottagare. A/B-kolonnen är primärt framtagen för transplantation från avlidna givare och vid transplantationer från blodgrupp AB till blodgrupp 0. Produkten är baserad på biologiskt aktiva kolhydrater som finns på olika proteiner, celler och vävnader i kroppen. Dessa substanser är generellt kända som effektiva och icke-toxiska biologiska substanser.

Behandlingsprincip

Behandlingsprincipen är att mottagarens blodplasma kontinuerligt behandlas med Glycosorb® ABO tills de antikroppar hos patienten som reagerar på främmande blodgrupper selektivt avlägsnats från patientens blod. Resultatet blir att kroppen inte stöter bort det transplanterade organet i ett senare skede. Behandlingen tar mellan en och fem timmar beroende på patientens vikt. Glycosorb® ABO används på allt från barn under ett års ålder till vuxna över 100 kg.

 

Användning

Enligt rådande protokoll utförs normalt en till tre behandlingar före transplantation och vid behov ytterligare någon behandling efter transplantationen. Produkten är registrerad som ’single use device’ och en ny kolonn används vid varje behandling. Förutom Glycosorb® ABO används även immundämpande medicin innan och efter transplantation i likhet med blodgruppskompatibla transplantationer. Glycosorb® ABO är kompatibel med dagens dialysutrustning och därför krävs inga investeringar i extra utrustning.

Scheelevägen 27 | SE-223 63 Lund, Sverige

Telefon: +46 46 286 52 30  | Telefax: +46 46-286 52 39
E-post: info@glycorex.com

Org.nr: 556519-7372

© 2022 Glycorex Transplantation Aktiebolag (Publ). Bolagets styrelse har sitt säte i Lund. Alla rättigheter förbehålls.