Press releases

Glycorex Transplantation (GTAB B): Sluter avtal med distributör i Turkiet. Uppdatering försäljning Glycosorb®-ABO

Fri, Oct 2 2020, 11:25 GMT+0200 | Press release | Regulatory release

Turkiet är, sett till antalet njurtransplantationer från levande givare, tredje störst i världen efter USA och Indien.

Bolaget har nu slutit ett avtal med en turkisk distributör. Denna distributör säljer ledande globala varumärken inom det medicintekniska området i Turkiet, däribland plasmaseparatorer som redan används tillsammans med Glycosorb®-ABO på andra marknader. Glycosorb®-ABO passar således mycket väl in i deras befintliga produktportfölj och kundnätverk. För att turkiska hälsoinstitutioner ska kunna använda produkten behövs en registrering vid det turkiska hälsoministeriet. Detta arbete görs av distributören och tar normal 3–4 månader innan försäljning kan påbörjas.

Vi uppskattar den årliga marknadspotentialen för Glycosorb®-ABO på den turkiska marknaden till minst 25 miljoner kronor för applikationen njurtransplantation.

Bolaget har tidigare rapporterat om hur försäljningen påverkats negativt av covid-19-pandemin. Som beskrevs i delårsrapporten för andra kvartalet, fick bolaget under slutet av perioden positiva signaler primärt från europeiska länder om att den elektiva transplantationsverksamheten stegvis skulle återupptas.

Försäljningssiffrorna för vår transplanlantationsprodukt, Glycosorb-ABO, har under hela tredje kvartalet andats optimism. Vi når inte riktigt upp till samma siffror som för tredje kvartalet 2019, men vi ser en stark återhämtning, speciellt under september månad. Under september omsatte vi drygt 10 % mer än under september 2019. Totalt för kvartalet hamnar omsättningen på ca 85 % gentemot samma period 2019. Resor och fysiska kundbesök återupptas successivt och vi avser bland annat i oktober kunna närvara vid den största transplantationskongressen i Tyskland.

För den kraftigt minskade försäljningen under mars och april har vi även beviljats omställningsstöd om ca 0,5 msek.

Kort om bolaget
Glycosorb®-ABO är en av Glycorex Transplantation AB egenutvecklad medicinteknisk produkt som används kliniskt i fyra världsdelar för att underlätta blodgruppsinkompatibla transplantationer, framförallt vid njurtransplantationer från närstående levande givare, men produkten används även vid transplantation av lever, hjärta, lunga och stamceller. Produkten har hittills använts vid fler än 4 500 njurtransplantationer. Korttids- och långtidsresultaten är utmärkta. Resultaten har presenterats i över 50 artiklar i ansedda medicinska tidskrifter. Varje genomförd njurtransplantation har beräknats spara upp till 5 MSEK enbart i dialyskostnader. Varje genomförd njurtransplantation sparar cirka 150 dialysbehandlingar per år, vilket innebär att de över 4 500 njurtransplantationerna som genomförts efter Glycosorb®-behandlingar, kan uppskattas spara över 600 000 dialysbehandlingar per år. 
Förutom i Europa används produkten i exempelvis Indien, Israel, Singapore, Thailand, Mexiko och Australien. Bolaget har även utvecklat en CE-märkt medicinteknisk produkt för framtagning av universell blodplasma och produkter för specifik reduktion av autoantikroppar vid behandling av autoimmuna sjukdomar, samt produkter för specifik reduktion av galektiner. Bolaget utvecklar även produkter för samtidig reduktion av blodgrupp A/B specifika antikroppar och HLA-antikroppar (vävnadsspecifika antikroppar). Ett samarbete har även inletts med ett ledande europeiskt forskningsinstitut för att utveckla en produkt för behandling av den autoimmuna sjukdomen reumatoid artrit (även kallad ledgångsreumatism). Inom EU finns ca 5 miljoner patienter som har denna sjukdom.

Glycorex Transplantation AB har kontor i Lund och Bolagets aktie (NGM: GTAB B) är noterad på NGM - Main Regulated.

Kontakt: 
Johan Nilsson, VD, Glycorex Transplantation AB
e-mail: vd@glycorex.ideon.se, telefon: 046-286 52 30 

Denna information är sådan information som Glycorex Transplantation AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom kontaktpersonen ovans försorg, för offentliggörande den 2 oktober 2020 kl. 13:25

News in swedish

Glycorex Transplantation (GTAB B): Sluter avtal med distributör i Turkiet. Uppdatering försäljning Glycosorb®-ABO

Fri, Oct 2 2020, 11:25 GMT+0200 | Press release | Regulatory release

Turkiet är, sett till antalet njurtransplantationer från levande givare, tredje störst i världen efter USA och Indien.

Bolaget har nu slutit ett avtal med en turkisk distributör. Denna distributör säljer ledande globala varumärken inom det medicintekniska området i Turkiet, däribland plasmaseparatorer som redan används tillsammans med Glycosorb®-ABO på andra marknader. Glycosorb®-ABO passar således mycket väl in i deras befintliga produktportfölj och kundnätverk. För att turkiska hälsoinstitutioner ska kunna använda produkten behövs en registrering vid det turkiska hälsoministeriet. Detta arbete görs av distributören och tar normal 3–4 månader innan försäljning kan påbörjas.

Vi uppskattar den årliga marknadspotentialen för Glycosorb®-ABO på den turkiska marknaden till minst 25 miljoner kronor för applikationen njurtransplantation.

Bolaget har tidigare rapporterat om hur försäljningen påverkats negativt av covid-19-pandemin. Som beskrevs i delårsrapporten för andra kvartalet, fick bolaget under slutet av perioden positiva signaler primärt från europeiska länder om att den elektiva transplantationsverksamheten stegvis skulle återupptas.

Försäljningssiffrorna för vår transplanlantationsprodukt, Glycosorb-ABO, har under hela tredje kvartalet andats optimism. Vi når inte riktigt upp till samma siffror som för tredje kvartalet 2019, men vi ser en stark återhämtning, speciellt under september månad. Under september omsatte vi drygt 10 % mer än under september 2019. Totalt för kvartalet hamnar omsättningen på ca 85 % gentemot samma period 2019. Resor och fysiska kundbesök återupptas successivt och vi avser bland annat i oktober kunna närvara vid den största transplantationskongressen i Tyskland.

För den kraftigt minskade försäljningen under mars och april har vi även beviljats omställningsstöd om ca 0,5 msek.

Kort om bolaget
Glycosorb®-ABO är en av Glycorex Transplantation AB egenutvecklad medicinteknisk produkt som används kliniskt i fyra världsdelar för att underlätta blodgruppsinkompatibla transplantationer, framförallt vid njurtransplantationer från närstående levande givare, men produkten används även vid transplantation av lever, hjärta, lunga och stamceller. Produkten har hittills använts vid fler än 4 500 njurtransplantationer. Korttids- och långtidsresultaten är utmärkta. Resultaten har presenterats i över 50 artiklar i ansedda medicinska tidskrifter. Varje genomförd njurtransplantation har beräknats spara upp till 5 MSEK enbart i dialyskostnader. Varje genomförd njurtransplantation sparar cirka 150 dialysbehandlingar per år, vilket innebär att de över 4 500 njurtransplantationerna som genomförts efter Glycosorb®-behandlingar, kan uppskattas spara över 600 000 dialysbehandlingar per år. 
Förutom i Europa används produkten i exempelvis Indien, Israel, Singapore, Thailand, Mexiko och Australien. Bolaget har även utvecklat en CE-märkt medicinteknisk produkt för framtagning av universell blodplasma och produkter för specifik reduktion av autoantikroppar vid behandling av autoimmuna sjukdomar, samt produkter för specifik reduktion av galektiner. Bolaget utvecklar även produkter för samtidig reduktion av blodgrupp A/B specifika antikroppar och HLA-antikroppar (vävnadsspecifika antikroppar). Ett samarbete har även inletts med ett ledande europeiskt forskningsinstitut för att utveckla en produkt för behandling av den autoimmuna sjukdomen reumatoid artrit (även kallad ledgångsreumatism). Inom EU finns ca 5 miljoner patienter som har denna sjukdom.

Glycorex Transplantation AB har kontor i Lund och Bolagets aktie (NGM: GTAB B) är noterad på NGM - Main Regulated.

Kontakt: 
Johan Nilsson, VD, Glycorex Transplantation AB
e-mail: vd@glycorex.ideon.se, telefon: 046-286 52 30 

Denna information är sådan information som Glycorex Transplantation AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom kontaktpersonen ovans försorg, för offentliggörande den 2 oktober 2020 kl. 13:25

Subscribe to our releases

Choose categories

Contact information

The subscription service is provided by Cision.se and your information will be stored on their servers. The information will only be used to send you notifications when new releases are published. No personal information will be shared with any outside parties. Read more about our Privacy Policy.

News

Pontus Nobréus, CEO presenting Glycorex Transplantation on Redeye Growth Day june 2.
Presentationen >>

Download the presentationen >>

 

 

Pontus Nobréus, CEO presenting Glycorex Transplantation  BioStock Life Science Spring Summit on May 26
https://youtu.be/5fpTsNENiO8

Download the presentation >>

Glycorex Transplantation is a proud collaborator with The Hospital Clínic de Barcelona in Spain. It recently became the first hospital in Spain to carry out more than 1,000 living donor kidney transplants. To celebrate this milestone, a campaign called “A thousand transplants, a thousand stories” was launched to increase public awareness and encourage living donor kidney donations. https://www.clinicbarcelona.org/en/news/the-hospital-clinic-the-first-hospital-in-spain-to-carry-out-1-000-living-donor-kidney-transplants

REDEYE GROWTH DAY
Pontus Nobréus, CEO of Glycorex Transplantation will present at the Redeye Growth Day on June 2, 2021 at 08:50 CET.
Link to live streaming: https://www.redeye.se/events/808637/redeye-growth-day-2021

Glycorex Transplantation participates in the BioStock Life Science Spring Summit 2021. CEO Pontus Nobréus will present the company at the BioStock Life Science Spring Summit on May 26-27. For more information please visit: www.summit.biostock.se

Tomorrow, april 29th, Dr Guirado from Spain will discuss ABO incompatible kidney transplantations in a live Zoom seminar, arranged by our distributor in Mexcio, Ryse Médica and Sociedad Mexicana De Transplantes.

https://us02web.zoom.us/j/85789158554

Scheelevägen 27 | SE-223 63 Lund, Sweden

Phone: +46 46 286 52 30  | Fax: +46 46-286 52 39
E-mail: info@glycorex.com

Org.nr: 556519-7372

© 2021 Glycorex Transplantation AB. Registered office in Lund, Sweden . All rights reserved.