Press releases

Glycorex Transplantation (GTAB B): Pontus Nobréus utsedd till ny VD

Mon, Aug 3 2020, 11:28 GMT+0200 | Press release | Regulatory release

Pontus Nobréus efterträder Johan Nilsson, vilken kommer att fokusera på försäljning av bolagets produkter.  

Pontus har haft ledande kommersiella befattningar i mer än 15 år med fokus på diagnostik- och laboratorieprodukter för exempelvis sjukhus och blodbanker. Han har gedigen internationell affärserfarenhet och har varit stationerad i USA samt Sydafrika. Pontus karriär har inkluderat bland annat ledande tjänster på HemoCue och Svar Life Science. Han kommer närmast från en position som Business Development Director på Biovica i Boston, USA. 

Pontus har bred erfarenhet av global affärsutveckling, etablering av sälj- och distributionskanaler, Key Account försäljning samt kommersialisering och marknadsstrategi. Vidare har Pontus ansvarat för försäljningsorganisationer såväl i Sverige som internationellt. 

Pontus är civilingenjör från Lunds Tekniska Högskola samt har en MBA från Henley Business School.

"Jag är tacksam och ödmjuk inför förtroendet att bli en del av Glycorex Transplantation och att få leda ett bolag med stort patientfokus och kvalitetsprodukter. Glycorex Transplantation har en unik kompetens inom blodbehandlingsområdet med goda tillväxtmöjligheter på såväl existerande marknader som med nya produkter. Jag ser fram emot att arbeta med bolagets kompetenta medarbetare, styrelse och samarbetspartners för att realisera tillväxtambitioner och tillsammans bidra till förbättrad livskvalitet för patienter" säger Pontus Nobréus.

Bolagets nuvarande vd Johan Nilsson kommer, som tidigare meddelats, stanna kvar i bolaget men ämnar fokusera sitt arbete på försäljning av befintliga och nya produkter men även utveckla nya marknader.

Kort om bolaget
Glycosorb®-ABO är en av Glycorex Transplantation AB egenutvecklad medicinteknisk produkt som används kliniskt i fyra världsdelar för att underlätta blodgruppsinkompatibla transplantationer, framförallt vid njurtransplantationer från närstående levande givare, men produkten används även vid transplantation av lever, hjärta, lunga och stamceller. Produkten har hittills använts vid fler än 4 500 njurtransplantationer. Korttids- och långtidsresultaten är utmärkta. Resultaten har presenterats i över 50 artiklar i ansedda medicinska tidskrifter. Varje genomförd njurtransplantation har beräknats spara upp till 5 MSEK enbart i dialyskostnader. Varje genomförd njurtransplantation sparar cirka 150 dialysbehandlingar per år, vilket innebär att de över 4 500 njurtransplantationerna som genomförts efter Glycosorb®-behandlingar, kan uppskattas spara över 600 000 dialysbehandlingar per år. Förutom i Europa används produkten i exempelvis Indien, Israel, Singapore, Thailand, Mexiko och Australien. Bolaget har även utvecklat en CE-märkt medicinteknisk produkt för framtagning av universell blodplasma och produkter för specifik reduktion av autoantikroppar vid behandling av autoimmuna sjukdomar, samt produkter för specifik reduktion av galektiner. Bolaget utvecklar även produkter för samtidig reduktion av blodgrupp A/B specifika antikroppar och HLA-antikroppar (vävnadsspecifika antikroppar). Ett samarbete har även inletts med ett ledande europeiskt forskningsinstitut för att utveckla en produkt för behandling av den autoimmuna sjukdomen reumatoid artrit (även kallad ledgångsreumatism). Inom EU finns ca 5 miljoner patienter som har denna sjukdom.

Glycorex Transplantation AB har kontor i Lund och Bolagets aktie (NGM: GTAB B) är noterad på NGM - Main Regulated.

Kontakt: 
Johan Nilsson, VD, Glycorex Transplantation AB
e-mail: vd@glycorex.ideon.se, telefon: 046-286 52 30 

Denna information är sådan information som Glycorex Transplantation AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom kontaktpersonen ovans försorg, för offentliggörande den 3 augusti 2020 kl. 13:28

News in swedish

Glycorex Transplantation (GTAB B): Pontus Nobréus utsedd till ny VD

Mon, Aug 3 2020, 11:28 GMT+0200 | Press release | Regulatory release

Pontus Nobréus efterträder Johan Nilsson, vilken kommer att fokusera på försäljning av bolagets produkter.  

Pontus har haft ledande kommersiella befattningar i mer än 15 år med fokus på diagnostik- och laboratorieprodukter för exempelvis sjukhus och blodbanker. Han har gedigen internationell affärserfarenhet och har varit stationerad i USA samt Sydafrika. Pontus karriär har inkluderat bland annat ledande tjänster på HemoCue och Svar Life Science. Han kommer närmast från en position som Business Development Director på Biovica i Boston, USA. 

Pontus har bred erfarenhet av global affärsutveckling, etablering av sälj- och distributionskanaler, Key Account försäljning samt kommersialisering och marknadsstrategi. Vidare har Pontus ansvarat för försäljningsorganisationer såväl i Sverige som internationellt. 

Pontus är civilingenjör från Lunds Tekniska Högskola samt har en MBA från Henley Business School.

"Jag är tacksam och ödmjuk inför förtroendet att bli en del av Glycorex Transplantation och att få leda ett bolag med stort patientfokus och kvalitetsprodukter. Glycorex Transplantation har en unik kompetens inom blodbehandlingsområdet med goda tillväxtmöjligheter på såväl existerande marknader som med nya produkter. Jag ser fram emot att arbeta med bolagets kompetenta medarbetare, styrelse och samarbetspartners för att realisera tillväxtambitioner och tillsammans bidra till förbättrad livskvalitet för patienter" säger Pontus Nobréus.

Bolagets nuvarande vd Johan Nilsson kommer, som tidigare meddelats, stanna kvar i bolaget men ämnar fokusera sitt arbete på försäljning av befintliga och nya produkter men även utveckla nya marknader.

Kort om bolaget
Glycosorb®-ABO är en av Glycorex Transplantation AB egenutvecklad medicinteknisk produkt som används kliniskt i fyra världsdelar för att underlätta blodgruppsinkompatibla transplantationer, framförallt vid njurtransplantationer från närstående levande givare, men produkten används även vid transplantation av lever, hjärta, lunga och stamceller. Produkten har hittills använts vid fler än 4 500 njurtransplantationer. Korttids- och långtidsresultaten är utmärkta. Resultaten har presenterats i över 50 artiklar i ansedda medicinska tidskrifter. Varje genomförd njurtransplantation har beräknats spara upp till 5 MSEK enbart i dialyskostnader. Varje genomförd njurtransplantation sparar cirka 150 dialysbehandlingar per år, vilket innebär att de över 4 500 njurtransplantationerna som genomförts efter Glycosorb®-behandlingar, kan uppskattas spara över 600 000 dialysbehandlingar per år. Förutom i Europa används produkten i exempelvis Indien, Israel, Singapore, Thailand, Mexiko och Australien. Bolaget har även utvecklat en CE-märkt medicinteknisk produkt för framtagning av universell blodplasma och produkter för specifik reduktion av autoantikroppar vid behandling av autoimmuna sjukdomar, samt produkter för specifik reduktion av galektiner. Bolaget utvecklar även produkter för samtidig reduktion av blodgrupp A/B specifika antikroppar och HLA-antikroppar (vävnadsspecifika antikroppar). Ett samarbete har även inletts med ett ledande europeiskt forskningsinstitut för att utveckla en produkt för behandling av den autoimmuna sjukdomen reumatoid artrit (även kallad ledgångsreumatism). Inom EU finns ca 5 miljoner patienter som har denna sjukdom.

Glycorex Transplantation AB har kontor i Lund och Bolagets aktie (NGM: GTAB B) är noterad på NGM - Main Regulated.

Kontakt: 
Johan Nilsson, VD, Glycorex Transplantation AB
e-mail: vd@glycorex.ideon.se, telefon: 046-286 52 30 

Denna information är sådan information som Glycorex Transplantation AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom kontaktpersonen ovans försorg, för offentliggörande den 3 augusti 2020 kl. 13:28

Subscribe to our releases

Choose categories

Contact information

The subscription service is provided by Cision.se and your information will be stored on their servers. The information will only be used to send you notifications when new releases are published. No personal information will be shared with any outside parties. Read more about our Privacy Policy.

News

Pontus Nobréus, CEO presenting Glycorex Transplantation on Redeye Growth Day june 2.
Presentationen >>

Download the presentationen >>

 

 

Pontus Nobréus, CEO presenting Glycorex Transplantation  BioStock Life Science Spring Summit on May 26
https://youtu.be/5fpTsNENiO8

Download the presentation >>

Glycorex Transplantation is a proud collaborator with The Hospital Clínic de Barcelona in Spain. It recently became the first hospital in Spain to carry out more than 1,000 living donor kidney transplants. To celebrate this milestone, a campaign called “A thousand transplants, a thousand stories” was launched to increase public awareness and encourage living donor kidney donations. https://www.clinicbarcelona.org/en/news/the-hospital-clinic-the-first-hospital-in-spain-to-carry-out-1-000-living-donor-kidney-transplants

REDEYE GROWTH DAY
Pontus Nobréus, CEO of Glycorex Transplantation will present at the Redeye Growth Day on June 2, 2021 at 08:50 CET.
Link to live streaming: https://www.redeye.se/events/808637/redeye-growth-day-2021

Glycorex Transplantation participates in the BioStock Life Science Spring Summit 2021. CEO Pontus Nobréus will present the company at the BioStock Life Science Spring Summit on May 26-27. For more information please visit: www.summit.biostock.se

Tomorrow, april 29th, Dr Guirado from Spain will discuss ABO incompatible kidney transplantations in a live Zoom seminar, arranged by our distributor in Mexcio, Ryse Médica and Sociedad Mexicana De Transplantes.

https://us02web.zoom.us/j/85789158554

Scheelevägen 27 | SE-223 63 Lund, Sweden

Phone: +46 46 286 52 30  | Fax: +46 46-286 52 39
E-mail: info@glycorex.com

Org.nr: 556519-7372

© 2021 Glycorex Transplantation AB. Registered office in Lund, Sweden . All rights reserved.