Press releases

Glycorex Transplantation (GTAB B): Ny publikation inom stamcellstransplantation

Mon, Sep 21 2020, 11:35 GMT+0200 | Press release

Efter en stamcellstransplantation är det viktigt att de transplanterade stamcellerna får mogna och bilda nya friska blodceller. När stamcellerna har delat sig och mognat kan de bilda i princip alla blodets celler.

På en del centra förekommer blodgruppsinkompatibilitet vid upp till 40 % av patienterna som genomgår hematopoetisk stamcellstransplantation. Blodgruppsinkompatibilitet kan vidare klassificeras i tre grupper: major-, minor- och bidirectional inkompatibilitet med följande respektive frekvens: 15–20 %, 15–20 % och upp till 5 %. Detta innebär att det i Europa görs drygt 2000 major blodgruppsinkompatibla HSCT per år.

Major ABO-inkompatibilitet innebär att mottagaren har blodgruppsspecifika antikroppar riktade mot blodgrupp A/B-antigen på givarens stamceller, vilket bland annat kan leda till komplikationer, till exempel pure red cell aplasia (PRCA). PRCA är ett tillstånd där bildandet av röda blodkroppar (erytropoesen) undertrycks på grund av ABO-inkompatibiliteten mellan givare och mottagare. 

I artikeln rapporterades det om sex stycken patienter som alla genomgått major-/biderectional ABO-inkompatibel HSCT, och som alla efter transplantation utvecklade PRCA. Glycosorb®-ABO användes då och hävde framgångsrikt den pågående PRCAn så att bildandet av röda blodkroppar kunde sätta igång. Efter en medianuppföljning på 22 månader efter sista Glycosorb®-behandlingen var samtliga patienter vid liv med avsaknad av PRCA. Författarna menar att datan ger bevis för att Glycosorb®-ABO är effektiv för behandling av PRCA efter HSCT.

1) A. Handisurya, N. Worel, W Rabitsch, et al.
Antigen-specific immunoadsorption with the Glycosorb® ABO immunoadsorption system as a novel treatment modality in pure red cell aplasia following major and bidirectional ABO-incompatible allogeneic hematopoietic stem cell transplantation
Front. Med. doi: 10.3389/fmed.2020.585628

Kort om bolaget
Glycosorb®-ABO är en av Glycorex Transplantation AB egenutvecklad medicinteknisk produkt som används kliniskt i fyra världsdelar för att underlätta blodgruppsinkompatibla transplantationer, framförallt vid njurtransplantationer från närstående levande givare, men produkten används även vid transplantation av lever, hjärta, lunga och stamceller. Produkten har hittills använts vid fler än 4 500 njurtransplantationer. Korttids- och långtidsresultaten är utmärkta. Resultaten har presenterats i över 50 artiklar i ansedda medicinska tidskrifter. Varje genomförd njurtransplantation har beräknats spara upp till 5 MSEK enbart i dialyskostnader. Varje genomförd njurtransplantation sparar cirka 150 dialysbehandlingar per år, vilket innebär att de över 4 500 njurtransplantationerna som genomförts efter Glycosorb®-behandlingar, kan uppskattas spara över 600 000 dialysbehandlingar per år. 
Förutom i Europa används produkten i exempelvis Indien, Israel, Singapore, Thailand, Mexiko och Australien. Bolaget har även utvecklat en CE-märkt medicinteknisk produkt för framtagning av universell blodplasma och produkter för specifik reduktion av autoantikroppar vid behandling av autoimmuna sjukdomar, samt produkter för specifik reduktion av galektiner. Bolaget utvecklar även produkter för samtidig reduktion av blodgrupp A/B specifika antikroppar och HLA-antikroppar (vävnadsspecifika antikroppar). Ett samarbete har även inletts med ett ledande europeiskt forskningsinstitut för att utveckla en produkt för behandling av den autoimmuna sjukdomen reumatoid artrit (även kallad ledgångsreumatism). Inom EU finns ca 5 miljoner patienter som har denna sjukdom.

Glycorex Transplantation AB har kontor i Lund och Bolagets aktie (NGM: GTAB B) är noterad på NGM - Main Regulated.

Kontakt: 
Johan Nilsson, VD, Glycorex Transplantation AB
e-mail: vd@glycorex.ideon.se, telefon: 046-286 52 30 

News in swedish

Glycorex Transplantation (GTAB B): Ny publikation inom stamcellstransplantation

Mon, Sep 21 2020, 11:35 GMT+0200 | Press release

Efter en stamcellstransplantation är det viktigt att de transplanterade stamcellerna får mogna och bilda nya friska blodceller. När stamcellerna har delat sig och mognat kan de bilda i princip alla blodets celler.

På en del centra förekommer blodgruppsinkompatibilitet vid upp till 40 % av patienterna som genomgår hematopoetisk stamcellstransplantation. Blodgruppsinkompatibilitet kan vidare klassificeras i tre grupper: major-, minor- och bidirectional inkompatibilitet med följande respektive frekvens: 15–20 %, 15–20 % och upp till 5 %. Detta innebär att det i Europa görs drygt 2000 major blodgruppsinkompatibla HSCT per år.

Major ABO-inkompatibilitet innebär att mottagaren har blodgruppsspecifika antikroppar riktade mot blodgrupp A/B-antigen på givarens stamceller, vilket bland annat kan leda till komplikationer, till exempel pure red cell aplasia (PRCA). PRCA är ett tillstånd där bildandet av röda blodkroppar (erytropoesen) undertrycks på grund av ABO-inkompatibiliteten mellan givare och mottagare. 

I artikeln rapporterades det om sex stycken patienter som alla genomgått major-/biderectional ABO-inkompatibel HSCT, och som alla efter transplantation utvecklade PRCA. Glycosorb®-ABO användes då och hävde framgångsrikt den pågående PRCAn så att bildandet av röda blodkroppar kunde sätta igång. Efter en medianuppföljning på 22 månader efter sista Glycosorb®-behandlingen var samtliga patienter vid liv med avsaknad av PRCA. Författarna menar att datan ger bevis för att Glycosorb®-ABO är effektiv för behandling av PRCA efter HSCT.

1) A. Handisurya, N. Worel, W Rabitsch, et al.
Antigen-specific immunoadsorption with the Glycosorb® ABO immunoadsorption system as a novel treatment modality in pure red cell aplasia following major and bidirectional ABO-incompatible allogeneic hematopoietic stem cell transplantation
Front. Med. doi: 10.3389/fmed.2020.585628

Kort om bolaget
Glycosorb®-ABO är en av Glycorex Transplantation AB egenutvecklad medicinteknisk produkt som används kliniskt i fyra världsdelar för att underlätta blodgruppsinkompatibla transplantationer, framförallt vid njurtransplantationer från närstående levande givare, men produkten används även vid transplantation av lever, hjärta, lunga och stamceller. Produkten har hittills använts vid fler än 4 500 njurtransplantationer. Korttids- och långtidsresultaten är utmärkta. Resultaten har presenterats i över 50 artiklar i ansedda medicinska tidskrifter. Varje genomförd njurtransplantation har beräknats spara upp till 5 MSEK enbart i dialyskostnader. Varje genomförd njurtransplantation sparar cirka 150 dialysbehandlingar per år, vilket innebär att de över 4 500 njurtransplantationerna som genomförts efter Glycosorb®-behandlingar, kan uppskattas spara över 600 000 dialysbehandlingar per år. 
Förutom i Europa används produkten i exempelvis Indien, Israel, Singapore, Thailand, Mexiko och Australien. Bolaget har även utvecklat en CE-märkt medicinteknisk produkt för framtagning av universell blodplasma och produkter för specifik reduktion av autoantikroppar vid behandling av autoimmuna sjukdomar, samt produkter för specifik reduktion av galektiner. Bolaget utvecklar även produkter för samtidig reduktion av blodgrupp A/B specifika antikroppar och HLA-antikroppar (vävnadsspecifika antikroppar). Ett samarbete har även inletts med ett ledande europeiskt forskningsinstitut för att utveckla en produkt för behandling av den autoimmuna sjukdomen reumatoid artrit (även kallad ledgångsreumatism). Inom EU finns ca 5 miljoner patienter som har denna sjukdom.

Glycorex Transplantation AB har kontor i Lund och Bolagets aktie (NGM: GTAB B) är noterad på NGM - Main Regulated.

Kontakt: 
Johan Nilsson, VD, Glycorex Transplantation AB
e-mail: vd@glycorex.ideon.se, telefon: 046-286 52 30 

Subscribe to our releases

Choose categories

Contact information

The subscription service is provided by Cision.se and your information will be stored on their servers. The information will only be used to send you notifications when new releases are published. No personal information will be shared with any outside parties. Read more about our Privacy Policy.

News

Pontus Nobréus, CEO presenting Glycorex Transplantation on Redeye Growth Day june 2.
Presentationen >>

Download the presentationen >>

 

 

Pontus Nobréus, CEO presenting Glycorex Transplantation  BioStock Life Science Spring Summit on May 26
https://youtu.be/5fpTsNENiO8

Download the presentation >>

Glycorex Transplantation is a proud collaborator with The Hospital Clínic de Barcelona in Spain. It recently became the first hospital in Spain to carry out more than 1,000 living donor kidney transplants. To celebrate this milestone, a campaign called “A thousand transplants, a thousand stories” was launched to increase public awareness and encourage living donor kidney donations. https://www.clinicbarcelona.org/en/news/the-hospital-clinic-the-first-hospital-in-spain-to-carry-out-1-000-living-donor-kidney-transplants

REDEYE GROWTH DAY
Pontus Nobréus, CEO of Glycorex Transplantation will present at the Redeye Growth Day on June 2, 2021 at 08:50 CET.
Link to live streaming: https://www.redeye.se/events/808637/redeye-growth-day-2021

Glycorex Transplantation participates in the BioStock Life Science Spring Summit 2021. CEO Pontus Nobréus will present the company at the BioStock Life Science Spring Summit on May 26-27. For more information please visit: www.summit.biostock.se

Tomorrow, april 29th, Dr Guirado from Spain will discuss ABO incompatible kidney transplantations in a live Zoom seminar, arranged by our distributor in Mexcio, Ryse Médica and Sociedad Mexicana De Transplantes.

https://us02web.zoom.us/j/85789158554

Scheelevägen 27 | SE-223 63 Lund, Sweden

Phone: +46 46 286 52 30  | Fax: +46 46-286 52 39
E-mail: info@glycorex.com

Org.nr: 556519-7372

© 2021 Glycorex Transplantation AB. Registered office in Lund, Sweden . All rights reserved.