Press releases

Glycorex Transplantation (GTAB B): Tillväxtmöjligheter för Glycorex – VD uppdatering

Fri, Oct 23 2020, 10:15 GMT+0200 | Press release | Regulatory release

Den 15 oktober tillträdde jag som VD för Glycorex Transplantation. Jag känner mig både stolt och ödmjuk att få leda bolaget i en fas med stora tillväxtmöjligheter, såväl med befintliga som nya spännande produkter. I Glycorex Transplantation ser jag ett bolag med unik kompetens inom biologiskt aktiva kolhydratsubstanser och extrakorporeal blodbehandling. Teknologin är väletablerad och i klinisk användning sedan 2001 för transplantation över blodgruppsgränserna med produkten Glycosorb® ABO, speciellt i Europa. Vidare finns det en stor potential för Glycosorb® ABO i länder som Indien, Mexiko och Turkiet. Varför det är betryggande att vi har partners på plats för dessa viktiga marknader. För USA-marknaden, ger de nya nationella målen att dubblera antalet njurtransplantationer det kommande decenniet för att reducera ökande kostnader för dialys, goda möjligheter för initiala studier med amerikanska centra för att kunna göra Glycosorb® ABO tillgänglig i USA.

Ett annat prioriterat område är lanseringen av vår nya produkt för universell blodplasma, vilken har levererats till fler än tio universitetssjukhus. Även amerikanska blodbanker har visat intresse och dialog förs med dessa.

Vidare kan jag med glädje konstatera att intresset är stort för våra produkter vilket avspeglas inte minst i de artiklar som nyligen publiceras avseende njur- och stamcellstransplantation. Att göra våra produkter tillgängliga även inom nya behandlingsområden är viktigt och utvecklingsarbetet med vår reumatoid artrit-produkt fortlöper enligt plan, där nästa milstolpe är färdigställandet av biokompabilitetsstudierna.

Slutligen, som en del i bolagets tillväxtstrategi, vill jag informera om att bolaget, som för närvarande är noterat på NGM Main Regulated, kommer att utvärdera förutsättningar att genomföra ett listbyte. 

Sammanfattningsvis ser jag med tillförsikt fram emot att leda tillväxten för Glycorex Transplantation, genom ökad marknadsnärvaro såväl på etablerade som nya marknader samt lansering av nya produkter. 

Kort om bolaget
Glycosorb® ABO är en av Glycorex Transplantation AB egenutvecklad medicinteknisk produkt som används kliniskt i fyra världsdelar för att underlätta blodgruppsinkompatibla transplantationer, framförallt vid njurtransplantationer från närstående levande givare, men produkten används även vid transplantation av lever, hjärta, lunga och stamceller. Produkten har hittills använts vid fler än 4 500 njurtransplantationer. Korttids- och långtidsresultaten är utmärkta. Resultaten har presenterats i över 50 artiklar i ansedda medicinska tidskrifter. Varje genomförd njurtransplantation har beräknats spara upp till 5 MSEK enbart i dialyskostnader. Varje genomförd njurtransplantation sparar cirka 150 dialysbehandlingar per år, vilket innebär att de över 4 500 njurtransplantationerna som genomförts efter Glycosorb®-behandlingar, kan uppskattas spara över 600 000 dialysbehandlingar per år. 
Förutom i Europa används produkten i exempelvis Indien, Israel, Singapore, Thailand, Mexiko och Australien. Bolaget har även utvecklat en CE-märkt medicinteknisk produkt för framtagning av universell blodplasma och produkter för specifik reduktion av autoantikroppar vid behandling av autoimmuna sjukdomar, samt produkter för specifik reduktion av galektiner. Bolaget utvecklar även produkter för samtidig reduktion av blodgrupp A/B specifika antikroppar och HLA-antikroppar (vävnadsspecifika antikroppar). Ett samarbete har även inletts med ett ledande europeiskt forskningsinstitut för att utveckla en produkt för behandling av den autoimmuna sjukdomen reumatoid artrit (även kallad ledgångsreumatism). Inom EU finns ca 5 miljoner patienter som har denna sjukdom.

Glycorex Transplantation AB har kontor i Lund och Bolagets aktie (NGM: GTAB B) är noterad på NGM - Main Regulated.Kontakt: 
Pontus Nobréus, VD, Glycorex Transplantation AB
e-mail: pontus.nobreus@glycorex.se, telefon: 046-286 52 30

Denna information är sådan information som Glycorex Transplantation AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom kontaktpersonen ovans försorg, för offentliggörande den 23 oktober 2020 kl. 12:15.

 

 

News in swedish

Glycorex Transplantation (GTAB B): Tillväxtmöjligheter för Glycorex – VD uppdatering

Fri, Oct 23 2020, 10:15 GMT+0200 | Press release | Regulatory release

Den 15 oktober tillträdde jag som VD för Glycorex Transplantation. Jag känner mig både stolt och ödmjuk att få leda bolaget i en fas med stora tillväxtmöjligheter, såväl med befintliga som nya spännande produkter. I Glycorex Transplantation ser jag ett bolag med unik kompetens inom biologiskt aktiva kolhydratsubstanser och extrakorporeal blodbehandling. Teknologin är väletablerad och i klinisk användning sedan 2001 för transplantation över blodgruppsgränserna med produkten Glycosorb® ABO, speciellt i Europa. Vidare finns det en stor potential för Glycosorb® ABO i länder som Indien, Mexiko och Turkiet. Varför det är betryggande att vi har partners på plats för dessa viktiga marknader. För USA-marknaden, ger de nya nationella målen att dubblera antalet njurtransplantationer det kommande decenniet för att reducera ökande kostnader för dialys, goda möjligheter för initiala studier med amerikanska centra för att kunna göra Glycosorb® ABO tillgänglig i USA.

Ett annat prioriterat område är lanseringen av vår nya produkt för universell blodplasma, vilken har levererats till fler än tio universitetssjukhus. Även amerikanska blodbanker har visat intresse och dialog förs med dessa.

Vidare kan jag med glädje konstatera att intresset är stort för våra produkter vilket avspeglas inte minst i de artiklar som nyligen publiceras avseende njur- och stamcellstransplantation. Att göra våra produkter tillgängliga även inom nya behandlingsområden är viktigt och utvecklingsarbetet med vår reumatoid artrit-produkt fortlöper enligt plan, där nästa milstolpe är färdigställandet av biokompabilitetsstudierna.

Slutligen, som en del i bolagets tillväxtstrategi, vill jag informera om att bolaget, som för närvarande är noterat på NGM Main Regulated, kommer att utvärdera förutsättningar att genomföra ett listbyte. 

Sammanfattningsvis ser jag med tillförsikt fram emot att leda tillväxten för Glycorex Transplantation, genom ökad marknadsnärvaro såväl på etablerade som nya marknader samt lansering av nya produkter. 

Kort om bolaget
Glycosorb® ABO är en av Glycorex Transplantation AB egenutvecklad medicinteknisk produkt som används kliniskt i fyra världsdelar för att underlätta blodgruppsinkompatibla transplantationer, framförallt vid njurtransplantationer från närstående levande givare, men produkten används även vid transplantation av lever, hjärta, lunga och stamceller. Produkten har hittills använts vid fler än 4 500 njurtransplantationer. Korttids- och långtidsresultaten är utmärkta. Resultaten har presenterats i över 50 artiklar i ansedda medicinska tidskrifter. Varje genomförd njurtransplantation har beräknats spara upp till 5 MSEK enbart i dialyskostnader. Varje genomförd njurtransplantation sparar cirka 150 dialysbehandlingar per år, vilket innebär att de över 4 500 njurtransplantationerna som genomförts efter Glycosorb®-behandlingar, kan uppskattas spara över 600 000 dialysbehandlingar per år. 
Förutom i Europa används produkten i exempelvis Indien, Israel, Singapore, Thailand, Mexiko och Australien. Bolaget har även utvecklat en CE-märkt medicinteknisk produkt för framtagning av universell blodplasma och produkter för specifik reduktion av autoantikroppar vid behandling av autoimmuna sjukdomar, samt produkter för specifik reduktion av galektiner. Bolaget utvecklar även produkter för samtidig reduktion av blodgrupp A/B specifika antikroppar och HLA-antikroppar (vävnadsspecifika antikroppar). Ett samarbete har även inletts med ett ledande europeiskt forskningsinstitut för att utveckla en produkt för behandling av den autoimmuna sjukdomen reumatoid artrit (även kallad ledgångsreumatism). Inom EU finns ca 5 miljoner patienter som har denna sjukdom.

Glycorex Transplantation AB har kontor i Lund och Bolagets aktie (NGM: GTAB B) är noterad på NGM - Main Regulated.Kontakt: 
Pontus Nobréus, VD, Glycorex Transplantation AB
e-mail: pontus.nobreus@glycorex.se, telefon: 046-286 52 30

Denna information är sådan information som Glycorex Transplantation AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom kontaktpersonen ovans försorg, för offentliggörande den 23 oktober 2020 kl. 12:15.

 

 

Subscribe to our releases

Choose categories

Contact information

The subscription service is provided by Cision.se and your information will be stored on their servers. The information will only be used to send you notifications when new releases are published. No personal information will be shared with any outside parties. Read more about our Privacy Policy.

News

Pontus Nobréus, CEO presenting Glycorex Transplantation on Redeye Growth Day june 2.
Presentationen >>

Download the presentationen >>

 

 

Pontus Nobréus, CEO presenting Glycorex Transplantation  BioStock Life Science Spring Summit on May 26
https://youtu.be/5fpTsNENiO8

Download the presentation >>

Glycorex Transplantation is a proud collaborator with The Hospital Clínic de Barcelona in Spain. It recently became the first hospital in Spain to carry out more than 1,000 living donor kidney transplants. To celebrate this milestone, a campaign called “A thousand transplants, a thousand stories” was launched to increase public awareness and encourage living donor kidney donations. https://www.clinicbarcelona.org/en/news/the-hospital-clinic-the-first-hospital-in-spain-to-carry-out-1-000-living-donor-kidney-transplants

REDEYE GROWTH DAY
Pontus Nobréus, CEO of Glycorex Transplantation will present at the Redeye Growth Day on June 2, 2021 at 08:50 CET.
Link to live streaming: https://www.redeye.se/events/808637/redeye-growth-day-2021

Glycorex Transplantation participates in the BioStock Life Science Spring Summit 2021. CEO Pontus Nobréus will present the company at the BioStock Life Science Spring Summit on May 26-27. For more information please visit: www.summit.biostock.se

Tomorrow, april 29th, Dr Guirado from Spain will discuss ABO incompatible kidney transplantations in a live Zoom seminar, arranged by our distributor in Mexcio, Ryse Médica and Sociedad Mexicana De Transplantes.

https://us02web.zoom.us/j/85789158554

Scheelevägen 27 | SE-223 63 Lund, Sweden

Phone: +46 46 286 52 30  | Fax: +46 46-286 52 39
E-mail: info@glycorex.com

Org.nr: 556519-7372

© 2021 Glycorex Transplantation AB. Registered office in Lund, Sweden . All rights reserved.