Press releases

Publikation visar på betydande fördelar att använda intraoperativ Glycosorb[®]-behandling för blodgruppsinkompatibla pediatriska hjärttransplantationer

Tue, Jun 15 2021, 13:00 GMT+0200 | Press release

Data samlades in för alla genomförda blodgruppsinkompatibla hjärttransplantationer mellan den 1 januari 2000 till den 1 juni 2020, totalt 37 transplantationer. Av dessa användes plasmabyte (PE) för 27 transplantationer och 10 genomfördes med intraoperativ Glycosorb®-behandling.

Av praktiska skäl genomfördes PE vanligtvis endast hos mindre barn på grund av de stora volymer blodprodukter som krävs vid en sådan behandling. När en mottagare exponeras för flera, för mottagaren, främmande givarkällor (av annan vävnad), ökar risken för transfusionsrelaterade komplikationer, liksom risken för hemodynamisk instabilitet. Glycosorb® ABO introducerades primärt för att lösa dessa problem.

Studien visar bland annat att de Glycosorb®-behandlade patienterna var signifikant äldre och att mängden blodprodukter som användes under sjukhusvistelsen var signifikant lägre jämfört med PE patienterna. Genomsnittsåldern för de 27 barn som ingick i PE-gruppen var 0,7 år respektive 4,1 år för de 10 barn som ingick i Glycosorb®-gruppen. 

I artikeln(1) drar författarna slutsatsen att användande av Glycosorb® ABO innebär att blodgruppsinkompatibla hjärttransplantationer kan genomföras även på äldre och större barn, vilket därmed ger en möjlighet att utöka antalet mottagare. En annan slutsats är den avsevärt minskade användningen av blodprodukter vid användande av Glycosorb® ABO jämfört med PE. Glycosorb® ABO introducerades på GOSH 2015 och fram tills nu har GOSH publicerat tre artiklar inom ämnet. 

”Som en av världens största klinik för pediatriska hjärttransplantationer, är vi väldigt glada och stolta att GOSH använder Glycosorb® ABO som standardbehandling för blodgruppsinkompatibla hjärttransplantationer. Behandling med Glycosorb® ABO innebär att fler barn på ett säkrare sätt ges möjlighet att genomgå transplantation, vilket också är nyckelfaktorer för vidare expansion inom detta segment.” säger Pontus Nobréus, VD på Glycorex Transplantation AB. 

Årligen utförs globalt mer än 8 000 hjärttransplantationer och av dessa är upp till 700 pediatriska transplantationer. Hjärttransplantationer utförs idag standardmässigt på många pediatriska kliniker och över 100 kliniker i hela världen finns rapporterade i ”International Thoracic Transplant Registry”.

”Denna publikation visar på den kliniska bredden i vår teknologi inom transplantationsområdet och den potential som finns för Glycosorb® ABO även utanför njurområdet.” avslutar Pontus Nobréus. 
 

(1) Richard Issitt, John Booth, Richard Crook, Alex Robertson, Victoria Molyneux, Rebecca Richardson, Nigel Cross, Michael Shaw, Victor Tsang, Vivek Muthurangu, Neil J Sebire, Michael Burch, Matthew Fenton
Intraoperative anti-A/B immunoadsorption is associated with significantly reduced blood product utilisation with similar outcomes in paediatric ABO-incompatible heart transplantation                

The Journal of Heart and Lung Transplantation 2021, ISSN 1053-2498

https://doi.org/10.1016/j.healun.2021.05.010.

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1053249821023251

News in swedish

Publikation visar på betydande fördelar att använda intraoperativ Glycosorb[®]-behandling för blodgruppsinkompatibla pediatriska hjärttransplantationer

Tue, Jun 15 2021, 13:00 GMT+0200 | Press release

Data samlades in för alla genomförda blodgruppsinkompatibla hjärttransplantationer mellan den 1 januari 2000 till den 1 juni 2020, totalt 37 transplantationer. Av dessa användes plasmabyte (PE) för 27 transplantationer och 10 genomfördes med intraoperativ Glycosorb®-behandling.

Av praktiska skäl genomfördes PE vanligtvis endast hos mindre barn på grund av de stora volymer blodprodukter som krävs vid en sådan behandling. När en mottagare exponeras för flera, för mottagaren, främmande givarkällor (av annan vävnad), ökar risken för transfusionsrelaterade komplikationer, liksom risken för hemodynamisk instabilitet. Glycosorb® ABO introducerades primärt för att lösa dessa problem.

Studien visar bland annat att de Glycosorb®-behandlade patienterna var signifikant äldre och att mängden blodprodukter som användes under sjukhusvistelsen var signifikant lägre jämfört med PE patienterna. Genomsnittsåldern för de 27 barn som ingick i PE-gruppen var 0,7 år respektive 4,1 år för de 10 barn som ingick i Glycosorb®-gruppen. 

I artikeln(1) drar författarna slutsatsen att användande av Glycosorb® ABO innebär att blodgruppsinkompatibla hjärttransplantationer kan genomföras även på äldre och större barn, vilket därmed ger en möjlighet att utöka antalet mottagare. En annan slutsats är den avsevärt minskade användningen av blodprodukter vid användande av Glycosorb® ABO jämfört med PE. Glycosorb® ABO introducerades på GOSH 2015 och fram tills nu har GOSH publicerat tre artiklar inom ämnet. 

”Som en av världens största klinik för pediatriska hjärttransplantationer, är vi väldigt glada och stolta att GOSH använder Glycosorb® ABO som standardbehandling för blodgruppsinkompatibla hjärttransplantationer. Behandling med Glycosorb® ABO innebär att fler barn på ett säkrare sätt ges möjlighet att genomgå transplantation, vilket också är nyckelfaktorer för vidare expansion inom detta segment.” säger Pontus Nobréus, VD på Glycorex Transplantation AB. 

Årligen utförs globalt mer än 8 000 hjärttransplantationer och av dessa är upp till 700 pediatriska transplantationer. Hjärttransplantationer utförs idag standardmässigt på många pediatriska kliniker och över 100 kliniker i hela världen finns rapporterade i ”International Thoracic Transplant Registry”.

”Denna publikation visar på den kliniska bredden i vår teknologi inom transplantationsområdet och den potential som finns för Glycosorb® ABO även utanför njurområdet.” avslutar Pontus Nobréus. 
 

(1) Richard Issitt, John Booth, Richard Crook, Alex Robertson, Victoria Molyneux, Rebecca Richardson, Nigel Cross, Michael Shaw, Victor Tsang, Vivek Muthurangu, Neil J Sebire, Michael Burch, Matthew Fenton
Intraoperative anti-A/B immunoadsorption is associated with significantly reduced blood product utilisation with similar outcomes in paediatric ABO-incompatible heart transplantation                

The Journal of Heart and Lung Transplantation 2021, ISSN 1053-2498

https://doi.org/10.1016/j.healun.2021.05.010.

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1053249821023251

Subscribe to our releases

Choose categories

Contact information

The subscription service is provided by Cision.se and your information will be stored on their servers. The information will only be used to send you notifications when new releases are published. No personal information will be shared with any outside parties. Read more about our Privacy Policy.

News

Fall Exhibition overview
10/9-14/9 – The Transplantation Society 2022 annual congress.
31/8-2/9 – Congress of the Scandinavia Transplantation Society.
19/9-23/9 – Canadian Society of Transplantation’s Banff-CST joint meeting.
1/10-4/10 – Association for the Advancement of Blood and Biotherapies’ annual meeting.

29/9-1/10 – Deutschen Transplantationsgesellschaft’s annual meeting

Geert Nygaard, CEO presenting Glycorex Transplantation on Aktiedagen (Aktiespararna) Day januari 31 2022.

The presentation on Youtube >>

 

Pontus Nobréus, CEO presenting Glycorex Transplantation on Redeye Growth Day june 2.
Presentationen >>

Download the presentationen >>

 

Pontus Nobréus, CEO presenting Glycorex Transplantation  BioStock Life Science Spring Summit on May 26
https://youtu.be/5fpTsNENiO8

Download the presentation >>

Glycorex Transplantation is a proud collaborator with The Hospital Clínic de Barcelona in Spain. It recently became the first hospital in Spain to carry out more than 1,000 living donor kidney transplants. To celebrate this milestone, a campaign called “A thousand transplants, a thousand stories” was launched to increase public awareness and encourage living donor kidney donations. https://www.clinicbarcelona.org/en/news/the-hospital-clinic-the-first-hospital-in-spain-to-carry-out-1-000-living-donor-kidney-transplants

REDEYE GROWTH DAY
Pontus Nobréus, CEO of Glycorex Transplantation will present at the Redeye Growth Day on June 2, 2021 at 08:50 CET.
Link to live streaming: https://www.redeye.se/events/808637/redeye-growth-day-2021

Glycorex Transplantation participates in the BioStock Life Science Spring Summit 2021. CEO Pontus Nobréus will present the company at the BioStock Life Science Spring Summit on May 26-27. For more information please visit: www.summit.biostock.se

Tomorrow, april 29th, Dr Guirado from Spain will discuss ABO incompatible kidney transplantations in a live Zoom seminar, arranged by our distributor in Mexcio, Ryse Médica and Sociedad Mexicana De Transplantes.

https://us02web.zoom.us/j/85789158554

Scheelevägen 27 | SE-223 63 Lund, Sweden

Phone: +46 46 286 52 30  | Fax: +46 46-286 52 39
E-mail: info@glycorex.com

Org.nr: 556519-7372

© 2021 Glycorex Transplantation AB. Registered office in Lund, Sweden . All rights reserved.