Press releases

Framtagning av lågtiter blodgrupp 0 helblod: Presentation av resultat vid SABM 2021 (översättning)

Sat, Sep 25 2021, 15:02 GMT+0200 | Press release

Bolaget har utvecklat en CE-märkt medicinteknisk produkt för reduktion av blodgrupp A och blodgrupp B-specifika antikroppar (UBP-produkt).

Massiv blödning är en av de ledande dödsorsakerna vid svåra trauman. Mycket pekar på att transfusion av helblod är mest lämpligt i dessa fall men tillgängligheten av blodgrupp 0 helblod med låga nivåer (titrar) av blodgruppsspecifika antikroppar (anti-A/B antikroppar) är begränsande. Produkter eller metoder för framtagning av lågtiter blodgrupp 0 helblod för användning vid massiv transfusion kan således visa sig vara av betydande kliniskt värde både i civila och militära sammanhang. 

Bolagets UBP-produkt har testats vid University of Rochester Medical Center (USA) för just detta ändamål: att reducera anti-A/B-antikroppstitrar i blodgrupp O helblod.

Resultaten1 är uppmuntrande eftersom de visar att UBP-produkten är effektiv för att reducera anti-A/B-antikroppstitrar i helblodsenheter till nära noll, utan att i övrigt påverka blodbilden, som testats genom CBC (blodstatus) och med tromboelastografi.

Författarna drar slutsatsen att produkten “…could be readily and routinely used at blood collection center or transfusion facilities without extensive training. Preparation of LTOWB could have clinical value in massive transfusion in both civilian and military settings.”

(1) Gupta G, Henrichs K, Nilsson K, Wagner S, Brown B, Masel D, Refaai M, Blumberg N; Reduction of Anti-A and Anti-B Isoagglutinin Titers of Group O Whole Blood Units with the Glycosorb® ABO Column Anesthesia & Analgesia. 133(3S):1-106, September 2021 (P 25).

Resultaten kommer också att presenteras på AABB i oktober 2021.

Kontakt
Johan Nilsson, Interim VD, Glycorex Transplantation AB. 
E-mail: info@glycorex.se, telefon: 046-286 52 30

Kort om bolaget
Glycosorb® ABO är en av Glycorex Transplantation AB egenutvecklad medicinteknisk produkt som används kliniskt i fyra världsdelar för att underlätta blodgruppsinkompatibla transplantationer, framför allt vid njurtransplantationer från närstående levande givare, men produkten används även vid transplantation av lever, hjärta, lunga och stamceller. Produkten har hittills använts vid fler än 5,000 njurtransplantationer. Korttids- och långtidsresultaten är utmärkta. Resultaten har presenterats i över 50 artiklar i ansedda medicinska tidskrifter. Varje genomförd njurtransplantation har beräknats spara upp till 5 MSEK enbart i dialyskostnader. Varje genomförd njurtransplantation sparar cirka 150 dialysbehandlingar per år, vilket innebär att de över 5,000 njurtransplantationerna som genomförts efter Glycosorb®-behandlingar, kan uppskattas spara över 700,000 dialysbehandlingar per år. Förutom i Europa används produkten i exempelvis Indien, Kanada, Israel, Singapore, Thailand, Mexiko och Australien.

Bolaget har även utvecklat en CE-märkt medicinteknisk produkt för framtagning av universell blodplasma och utvecklar produkter för specifik reduktion av autoantikroppar vid behandling av autoimmuna sjukdomar, samt produkter för specifik reduktion av galektiner. Bolaget utvecklar även produkter för samtidig reduktion av blodgrupp A/B specifika antikroppar och HLA-antikroppar (vävnadsspecifika antikroppar). Bolaget samarbetar med ett ledande europeiskt forskningsinstitut för att utveckla en produkt för behandling av den autoimmuna sjukdomen reumatoid artrit (även kallad ledgångsreumatism). Inom EU finns ca 5 miljoner patienter som har denna sjukdom.


News in swedish

Framtagning av lågtiter blodgrupp 0 helblod: Presentation av resultat vid SABM 2021 (översättning)

Sat, Sep 25 2021, 15:02 GMT+0200 | Press release

Bolaget har utvecklat en CE-märkt medicinteknisk produkt för reduktion av blodgrupp A och blodgrupp B-specifika antikroppar (UBP-produkt).

Massiv blödning är en av de ledande dödsorsakerna vid svåra trauman. Mycket pekar på att transfusion av helblod är mest lämpligt i dessa fall men tillgängligheten av blodgrupp 0 helblod med låga nivåer (titrar) av blodgruppsspecifika antikroppar (anti-A/B antikroppar) är begränsande. Produkter eller metoder för framtagning av lågtiter blodgrupp 0 helblod för användning vid massiv transfusion kan således visa sig vara av betydande kliniskt värde både i civila och militära sammanhang. 

Bolagets UBP-produkt har testats vid University of Rochester Medical Center (USA) för just detta ändamål: att reducera anti-A/B-antikroppstitrar i blodgrupp O helblod.

Resultaten1 är uppmuntrande eftersom de visar att UBP-produkten är effektiv för att reducera anti-A/B-antikroppstitrar i helblodsenheter till nära noll, utan att i övrigt påverka blodbilden, som testats genom CBC (blodstatus) och med tromboelastografi.

Författarna drar slutsatsen att produkten “…could be readily and routinely used at blood collection center or transfusion facilities without extensive training. Preparation of LTOWB could have clinical value in massive transfusion in both civilian and military settings.”

(1) Gupta G, Henrichs K, Nilsson K, Wagner S, Brown B, Masel D, Refaai M, Blumberg N; Reduction of Anti-A and Anti-B Isoagglutinin Titers of Group O Whole Blood Units with the Glycosorb® ABO Column Anesthesia & Analgesia. 133(3S):1-106, September 2021 (P 25).

Resultaten kommer också att presenteras på AABB i oktober 2021.

Kontakt
Johan Nilsson, Interim VD, Glycorex Transplantation AB. 
E-mail: info@glycorex.se, telefon: 046-286 52 30

Kort om bolaget
Glycosorb® ABO är en av Glycorex Transplantation AB egenutvecklad medicinteknisk produkt som används kliniskt i fyra världsdelar för att underlätta blodgruppsinkompatibla transplantationer, framför allt vid njurtransplantationer från närstående levande givare, men produkten används även vid transplantation av lever, hjärta, lunga och stamceller. Produkten har hittills använts vid fler än 5,000 njurtransplantationer. Korttids- och långtidsresultaten är utmärkta. Resultaten har presenterats i över 50 artiklar i ansedda medicinska tidskrifter. Varje genomförd njurtransplantation har beräknats spara upp till 5 MSEK enbart i dialyskostnader. Varje genomförd njurtransplantation sparar cirka 150 dialysbehandlingar per år, vilket innebär att de över 5,000 njurtransplantationerna som genomförts efter Glycosorb®-behandlingar, kan uppskattas spara över 700,000 dialysbehandlingar per år. Förutom i Europa används produkten i exempelvis Indien, Kanada, Israel, Singapore, Thailand, Mexiko och Australien.

Bolaget har även utvecklat en CE-märkt medicinteknisk produkt för framtagning av universell blodplasma och utvecklar produkter för specifik reduktion av autoantikroppar vid behandling av autoimmuna sjukdomar, samt produkter för specifik reduktion av galektiner. Bolaget utvecklar även produkter för samtidig reduktion av blodgrupp A/B specifika antikroppar och HLA-antikroppar (vävnadsspecifika antikroppar). Bolaget samarbetar med ett ledande europeiskt forskningsinstitut för att utveckla en produkt för behandling av den autoimmuna sjukdomen reumatoid artrit (även kallad ledgångsreumatism). Inom EU finns ca 5 miljoner patienter som har denna sjukdom.


Subscribe to our releases

Choose categories

Contact information

The subscription service is provided by Cision.se and your information will be stored on their servers. The information will only be used to send you notifications when new releases are published. No personal information will be shared with any outside parties. Read more about our Privacy Policy.

News

Pontus Nobréus, CEO presenting Glycorex Transplantation on Redeye Growth Day june 2.
Presentationen >>

Download the presentationen >>

 

 

Pontus Nobréus, CEO presenting Glycorex Transplantation  BioStock Life Science Spring Summit on May 26
https://youtu.be/5fpTsNENiO8

Download the presentation >>

Glycorex Transplantation is a proud collaborator with The Hospital Clínic de Barcelona in Spain. It recently became the first hospital in Spain to carry out more than 1,000 living donor kidney transplants. To celebrate this milestone, a campaign called “A thousand transplants, a thousand stories” was launched to increase public awareness and encourage living donor kidney donations. https://www.clinicbarcelona.org/en/news/the-hospital-clinic-the-first-hospital-in-spain-to-carry-out-1-000-living-donor-kidney-transplants

REDEYE GROWTH DAY
Pontus Nobréus, CEO of Glycorex Transplantation will present at the Redeye Growth Day on June 2, 2021 at 08:50 CET.
Link to live streaming: https://www.redeye.se/events/808637/redeye-growth-day-2021

Glycorex Transplantation participates in the BioStock Life Science Spring Summit 2021. CEO Pontus Nobréus will present the company at the BioStock Life Science Spring Summit on May 26-27. For more information please visit: www.summit.biostock.se

Tomorrow, april 29th, Dr Guirado from Spain will discuss ABO incompatible kidney transplantations in a live Zoom seminar, arranged by our distributor in Mexcio, Ryse Médica and Sociedad Mexicana De Transplantes.

https://us02web.zoom.us/j/85789158554

Scheelevägen 27 | SE-223 63 Lund, Sweden

Phone: +46 46 286 52 30  | Fax: +46 46-286 52 39
E-mail: info@glycorex.com

Org.nr: 556519-7372

© 2021 Glycorex Transplantation AB. Registered office in Lund, Sweden . All rights reserved.