Press releases

Glycorex Transplantation AB (GTAB B):  Glycosorb[®] ABO godkänd i Turkiet

Mon, Feb 15 2021, 13:00 GMT+0200 | Press release | Regulatory release

Under 2019 utfördes fler än 3000 njurtransplantationer från levande givare i Turkiet och nästa viktiga steg är att blodgruppsinkompatibla transplantationer inkluderas i myndigheternas kostnadsersättningssystem för att kunna realisera den fulla marknadspotentialen för Glycosorb® ABO, vilken vi uppskattar till minst 25 miljoner kronor om året.

”Vi är mycket nöjda med att registreringsprocessen av Glycosorb® ABO har gått enligt plan. Under registreringstiden har vi passat på att utbilda vår distributör och man har redan påbörjat besök på kliniker. ” säger Pontus Nobréus, VD på Glycorex Transplantation AB. ”Med tanke på att Turkiet är världens tredje största marknad för njurtransplantationer från levande givare är det positivt att vår partner är igång med såväl försäljningsaktiviteter som initiativ för att erhålla kostnadsersättning på denna viktiga marknad.” avslutar Pontus Nobréus.


Informationen är sådan som Glycorex Transplantation är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014) samt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 februari 2021 kl 14:00.

News in swedish

Glycorex Transplantation AB (GTAB B):  Glycosorb[®] ABO godkänd i Turkiet

Mon, Feb 15 2021, 13:00 GMT+0200 | Press release | Regulatory release

Under 2019 utfördes fler än 3000 njurtransplantationer från levande givare i Turkiet och nästa viktiga steg är att blodgruppsinkompatibla transplantationer inkluderas i myndigheternas kostnadsersättningssystem för att kunna realisera den fulla marknadspotentialen för Glycosorb® ABO, vilken vi uppskattar till minst 25 miljoner kronor om året.

”Vi är mycket nöjda med att registreringsprocessen av Glycosorb® ABO har gått enligt plan. Under registreringstiden har vi passat på att utbilda vår distributör och man har redan påbörjat besök på kliniker. ” säger Pontus Nobréus, VD på Glycorex Transplantation AB. ”Med tanke på att Turkiet är världens tredje största marknad för njurtransplantationer från levande givare är det positivt att vår partner är igång med såväl försäljningsaktiviteter som initiativ för att erhålla kostnadsersättning på denna viktiga marknad.” avslutar Pontus Nobréus.


Informationen är sådan som Glycorex Transplantation är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014) samt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 februari 2021 kl 14:00.

Subscribe to our releases

Choose categories

Contact information

The subscription service is provided by Cision.se and your information will be stored on their servers. The information will only be used to send you notifications when new releases are published. No personal information will be shared with any outside parties. Read more about our Privacy Policy.

News

Fall Exhibition overview
10/9-14/9 – The Transplantation Society 2022 annual congress.
31/8-2/9 – Congress of the Scandinavia Transplantation Society.
19/9-23/9 – Canadian Society of Transplantation’s Banff-CST joint meeting.
1/10-4/10 – Association for the Advancement of Blood and Biotherapies’ annual meeting.

29/9-1/10 – Deutschen Transplantationsgesellschaft’s annual meeting

Geert Nygaard, CEO presenting Glycorex Transplantation on Aktiedagen (Aktiespararna) Day januari 31 2022.

The presentation on Youtube >>

 

Pontus Nobréus, CEO presenting Glycorex Transplantation on Redeye Growth Day june 2.
Presentationen >>

Download the presentationen >>

 

Pontus Nobréus, CEO presenting Glycorex Transplantation  BioStock Life Science Spring Summit on May 26
https://youtu.be/5fpTsNENiO8

Download the presentation >>

Glycorex Transplantation is a proud collaborator with The Hospital Clínic de Barcelona in Spain. It recently became the first hospital in Spain to carry out more than 1,000 living donor kidney transplants. To celebrate this milestone, a campaign called “A thousand transplants, a thousand stories” was launched to increase public awareness and encourage living donor kidney donations. https://www.clinicbarcelona.org/en/news/the-hospital-clinic-the-first-hospital-in-spain-to-carry-out-1-000-living-donor-kidney-transplants

REDEYE GROWTH DAY
Pontus Nobréus, CEO of Glycorex Transplantation will present at the Redeye Growth Day on June 2, 2021 at 08:50 CET.
Link to live streaming: https://www.redeye.se/events/808637/redeye-growth-day-2021

Glycorex Transplantation participates in the BioStock Life Science Spring Summit 2021. CEO Pontus Nobréus will present the company at the BioStock Life Science Spring Summit on May 26-27. For more information please visit: www.summit.biostock.se

Tomorrow, april 29th, Dr Guirado from Spain will discuss ABO incompatible kidney transplantations in a live Zoom seminar, arranged by our distributor in Mexcio, Ryse Médica and Sociedad Mexicana De Transplantes.

https://us02web.zoom.us/j/85789158554

Scheelevägen 27 | SE-223 63 Lund, Sweden

Phone: +46 46 286 52 30  | Fax: +46 46-286 52 39
E-mail: info@glycorex.com

Org.nr: 556519-7372

© 2021 Glycorex Transplantation AB. Registered office in Lund, Sweden . All rights reserved.