News

Tomorrow, april 29th, Dr Guirado from Spain will discuss ABO incompatible kidney transplantations in a live Zoom seminar, arranged by our distributor in Mexcio, Ryse Médica and Sociedad Mexicana De Transplantes.

https://us02web.zoom.us/j/85789158554

News in swedish

Wed, Apr 21 2021, 16:15 GMT+0200 (Regulatory) Glycorex Transplantation AB (GTAB B) offentliggör årsredovisning för 2020 Read more

Wed, Mar 31 2021, 14:30 GMT+0200 Glycorex Transplantation AB lanserar ny hemsida Read more

Fri, Feb 26 2021, 7:00 GMT+0200 (Regulatory) Bokslutskommuniké januari-december 2020 (GTAB B) Read more

Mon, Feb 15 2021, 13:00 GMT+0200 (Regulatory) Glycorex Transplantation AB (GTAB B):  Glycosorb[®] ABO godkänd i Turkiet Read more

Fri, Jan 8 2021, 14:45 GMT+0200 (Regulatory) Glycorex Transplantation AB (GTAB B): Bolagets UBP-produkt har bidragit till att rädda liv i samband med behandling av akut sjuka covid-19 patienter Read more

Mon, Dec 28 2020, 16:30 GMT+0200 Glycorex Transplantation AB (GTAB B): Glycosorb® ABO har använts intraoperativt för blodgruppsinkompatibel levertransplantation i Indien Read more

Wed, Dec 2 2020, 7:00 GMT+0200 (Regulatory) Glycorex Transplantation (GTAB B): Informerar om marknadspotential på Stora Aktiedagen Stockholm Read more

Fri, Nov 27 2020, 7:00 GMT+0200 (Regulatory) Delårsrapport kvartal 3, 2020 (GTAB B) Read more

Mon, Nov 23 2020, 16:45 GMT+0200 (Regulatory) Glycorex Transplantation (GTAB B): Bolagets teknologi för helblodsutvärdering på center i USA Read more

Thu, Nov 19 2020, 11:00 GMT+0200 Glycorex Transplantation AB (publ) presenterar på Stora Aktiedagen Stockholm den 2 december 2020 Read more

Wed, Nov 4 2020, 18:15 GMT+0200 (Regulatory) Glycorex Transplantation AB (GTAB B): RA-produktens biokompatibilitetsstudier är slutförda med godkända resultat Read more

Fri, Oct 23 2020, 10:15 GMT+0200 (Regulatory) Glycorex Transplantation (GTAB B): Tillväxtmöjligheter för Glycorex – VD uppdatering Read more

Thu, Oct 22 2020, 16:02 GMT+0200 Glycorex Transplantation (GTAB B): Ny publikation från Kanada som sammanfattar Nordamerikas erfarenheter med Glycosorb® ABO vid blodgruppsinkompatibla njurtransplantationer Read more

Fri, Oct 2 2020, 11:25 GMT+0200 (Regulatory) Glycorex Transplantation (GTAB B): Sluter avtal med distributör i Turkiet. Uppdatering försäljning Glycosorb®-ABO Read more

Mon, Sep 21 2020, 11:35 GMT+0200 Glycorex Transplantation (GTAB B): Ny publikation inom stamcellstransplantation Read more

Fri, Aug 21 2020, 6:00 GMT+0200 (Regulatory) Delårsrapport kvartal 2, 2020 (GTAB B) Read more

Mon, Aug 3 2020, 11:28 GMT+0200 (Regulatory) Glycorex Transplantation (GTAB B): Pontus Nobréus utsedd till ny VD Read more

Thu, Jun 25 2020, 10:10 GMT+0200 (Regulatory) Glycorex Transplantation (GTAB B): Ett nytt potentiellt användningsområde av bolagets UBP-produkt Read more

Thu, Jun 18 2020, 9:40 GMT+0200 (Regulatory) Glycorex Transplantation (GTAB B): Bolaget påbörjar nästa steg i reumatoid artrit-projektet Read more

Thu, Jun 18 2020, 7:48 GMT+0200 (Regulatory) Glycorex Transplantation (GTAB B): Bolagets produkt för framtagning av universell blodplasma är CE-märkt Read more

Subscribe to our releases

Choose categories

Contact information

The subscription service is provided by Cision.se and your information will be stored on their servers. The information will only be used to send you notifications when new releases are published. No personal information will be shared with any outside parties. Read more about our Privacy Policy.

Scheelevägen 27 | SE-223 63 Lund, Sweden

Phone: +46 46 286 52 30  | Fax: +46 46-286 52 39
E-mail: info@glycorex.com

Org.nr: 556519-7372

© 2021 Glycorex Transplantation AB. Registered office in Lund, Sweden . All rights reserved.